"מחירי העברה": טבלת השוואה בין משטר המס האמריקאי לבין המלצות ארגון ה-OECD

 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

דצמבר 2008

 

 

ארצות הברית

OECD - הקווים המנחים

ענישה

סעיף 6662 קובע עונשים חמורים על מנת לאלץ נישומים לציית למשטר מחירי ההעברה.

בהתאם לסעיפים 4.25-4.28, יש להיזהר ולא להכביד בענישה.

מידע על השותפים הזרים

סעיף A6038 קובע, כי התאגיד האמריקאי פועל כשלוחו של התאגיד הזר, וניתן להטיל מיסים על התאגיד האמריקאי בגין התאגיד הזר.

בהתאם לסעיף 5.10, אין לחייב את הנישום לספק מסמכים ביחס לנישומים אחרים.

"נטל" המסמכים

סעיף (iii)(3)(d) 1.662-6 קובע הוראות מחמירות ביחס להגשת מסמכים.

בהתאם לסעיף 5.15 (פרק V), אין לחייב את הנישום לספק את כל המסמכים להוכחת התחשיב.

בעלות כלכלית - בעלות משפטית

קיימים כללים המסייעים לאבחנה בין בעלות משפטית לבעלות כלכלית בקניין רוחני.

אין כללים בעניין זה.

כלל השיטה הטובה ביותר

סעיף (с) 1.482-1 קובע, כי יש ליישם את השיטה הטובה ביותר.

בהתאם לסעיף 1.69, די שהנישום יסתמך על אחת מהשיטות. עדיפות לשלוש השיטות המסורתיות, לפי הסדר.

 

להרחבה בנושא "מחירי העברה", ראו: המדריך למחירי העברה. 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים