הסכמי מחירי העברה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2008

חשיבות רבה נודעת לוודאות תכנון המס בעסקאות בתוככי חברות במיזם הרב-לאומי. רשויות המס בכל העולם משתמשות בשיטות שונות על מנת לקבוע מחדש את מחירי העסקאות בסיטואציה זאת, ולגבות מס בהתאם למחירים החדשים שנקבעו. פעולות אלו של הרשויות עלולות לגרום לחוסר-ודאות אצל הנישום הפעיל במגרש הגלובלי. בנוסף לכך, הנישום עלול להיחשף לכפל מס. מצב בלתי רצוי זה ניתן למניעה, כפי שנראה להלן, באמצעות עריכת הסכם בין הנישום לרשויות המס בנוגע לחבות המס.

מדיניות מס ראויה צריכה לשאוף לניטרול חוסר הוודאות של הנישום בקשר לתוצאת המס הסופית של המיזם הרב-לאומי שבשליטתו, ולמניעת מצב של מיסוי כפול. קיימת גם הסכמה, כי אין בכוחן של האמנות למניעת כפל מס לספק מענה ראוי לכך. אחד מהפתרונות לכך הוא הסכם מוקדם למחירי העברה (Advanced Pricing Agreements).

הסכם מוקדם למחירי העברה הוא הסכם בין התאגיד-הנישום לרשויות המס באותן מדינות בהן פועל התאגיד הרב-לאומי, העשויות לטעון לזכות נגיסה ברווחי התאגיד, ואשר נחתם על מנת למנוע ויכוחים בין הרשויות בסוגייה זו. באמצעות ההסכם ניתן לקבוע מראש את אופן חישוב מחירי ההעברה אשר יהיה מקובל על רשויות המס, וכך יימנעו חוסר הוודאות של הנישום והאפשרות של מיסוי כפול. במקרים מסוימים, הנישום יסתפק בהסכם עם מדינתו בלבד (Unilateral), לעיתים יבקש לחתום על הסכם דו-צדדי (Bilateral) עם מדינה נוספת, ובמקרים אחרים יעדיף הסכם רב-צדדי (Multilateral).

ההליך לקראת חתימה על הסכם מוקדם מתחיל, בדרך כלל, בהפניית בקשה מתאימה לרשויות המס. לאחריה, הנישום מספק לרשויות פרטים על מבנה העסקה ושיטת תמחר העסקה אשר לדעתו מתאימה ביותר. בשלב מאוחר יותר נקבע בין הצדדים דיון לצורך משא ומתן לקביעת השיטה בה יחושבו המחירים של העסקאות שבין החברות הקשורות. בסוף הדרך נחתם ההסכם, בדרך כלל לשלוש עד חמש שנים.

אדגיש, כי אין מדובר בעוד סוג של החלטה מקדמית (Pre-Ruling) מקובלת, אלא בהסכם לכל דבר, המחייב גם מדינות נוספות החתומות על ההסכם. בעוד שבהחלטות מקדמיות ההכרעה, בדרך כלל היא בשאלת חוקיות העסקה, בהסכמי מחירי העברה, הנושא העיקרי הוא העובדות. הבדל נוסף הוא, שבעוד שבהחלטות מקדמיות, רשויות המס מקבלות את הרקע העובדתי שמציג הנישום, בהסכמי מחירי העברה, הרשויות בודקות את הנתונים ואת מבנה העסקאות שמציג הנישום מבחינה כלכלית.

היתרון הבולט של ההסכם הוא, שגם רשויות המס וגם הנישום זוכים לוודאות, ומבחינה כלכלית גם להפחתת עלויות עסקה. הנישום "רוכש" ודאות בשלב מוקדם וכך הוא יכול לתכנן את מבנה העסקאות הרב-לאומיות מבלי לחשוש שפעולותיו ייחשבו כהפחתות בלתי נאותות של מס. רשויות המס נהנות אף הן מהוודאות ומונעות בכך עלויות ליטיגציה מיותרות. בנוסף, המידע שרשויות המס מקבלות מהנישומים יכול להעניק להן כלים ומידע חשוב לטיפול יעיל יותר בסוגיית מחירי ההעברה. השימוש בהסכמים אלו לכאורה מועיל לכולם - הן לרשויות המס והן לנישומים.

להרחבה בנושא "מחירי העברה", ראו: המדריך למחירי העברה.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים