שוויץ מפסיקה להיות מקלט מס 

חשבון בנק|סודיות בנקאית|דיווח|אמנה הרב-צדדית בענייני מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2013 

שוויץ הודיעה לאחרונה על הצטרפותה לאמנה הרב-צדדית בענייני מס, ולכך יהיו השלכות דרמטיות על בעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים בשוויצריה. שוויץ היא המדינה ה-58 המצטרפת לאמנה הזאת העוסקת בשיתוף מידע למטרות גביית מס וצמצום העלמות מס. 

הצטרפות של שוויץ לאמנה הרב-צדדית בענייני מס היא למעשה המסמר האחרון בארון הקבורה של הסודיות בנקאית. בעקבות לחץ בינלאומי מצד מדינות כמו צרפת, גרמניה וארצות הברית, ובחסות ארגון ה-OECD, שוויץ החלה ליישם רפורמות שונות בסודיות הבנקאית, ובכלל זה, תיקוני חקיקה ואמנות מס אשר יאפשרו חילופי מידע בענייני מסים. המטרה של שוויץ היא למנוע מתושבים זרים להעלים מס באמצעות שימוש בבנקים ובסודיות הבנקאית (ראו הדיון בהמשך בנושא האמנה הרב-צדדית בענייני מס). 

להרחבה בנושא הסודיות הבנקאית בשוויץ, ראו:

אמנת מס ישראל-שוויץ

סעיף 26 לאמנת המס בין ישראל לשוויץ עוסק בנושא העברת מידע בענייני מסים.  נוסח סעיף חילופי המידע המקורי באמנה בין ישראל לשוויץ מצומצם יותר מהסעיף המקביל באמנת המודל של ה OECD ומאפשר העברת מידע הדרוש לביצוע הוראותיה של האמנה בלבד. להלן נוסח הסעיף:

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע (שהוא מידע העומד לרשותן לפי דיני המסים של כל אחת מהן במהלך הרגיל של המינהל) ככל הדרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו בזיקה למסים שאמנה זו דנה בהם. כל מידה שיוחלף כך יראו אותו כסודי ולא יגלו אותו אלא לבני אדם המעורבים בשומתם או בגבייתם של המסים הנידונים באמנה. לא יוחלף מידע כאמור לעיל אשר יגלה סוד מסחרי, עסקי, בנקאי, תעשייתי או מקצועי או תהליך מסחרי.

2. בשום מקרה אין לפרש הוראות סעיף זה כמטילות על מדינה מתקשרת חובה לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לתקנות ולנוהג במדינה מתקשרת, או אשר עלולים לעמוד בסתירה לריבונותה, לביטחונה או לסדר הציבורי (תקנת הציבור), או למסור פרטים שאינם ניתנים להשגה לפי דיניה או לפי אלה של המדינה המגישה את הבקשה. 

בחודש יוני 2011, רשויות המס בישראל סיכמו עם רשויות המס בשוויץ על תיקון האמנה בין שתי המדינות אשר נועד להרחיב את היקף המידע המועבר בין רשויות המס גם ביחס למידע בנקאי ולשימוש בנאמנויות. תיקון האמנה ביחד עם שינויי החקיקה בשוויץ מאפשרים העברת מידע בנקאי בין המדינות גם ביחס לחשבונות בנק בלתי-מדווחים בישראל. 

להרחבה בנושא אמנת המס ישראל-שוויץ, ראו:

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל ושוויץ

אמנת מס ישראל שוויץ

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ - חוזר מס הכנסה 10/02 

האמנה הרב-צדדית בענייני מס

מטרת האמנה הרב-צדדית בענייני מס היא לשים יד על נישומים העושים שימוש במקלטי מס וחשבונות בנק סודיים ברחבי העולם, ובכלל זה בשוויץ, ונמנעים מתשלום מס במדינת תושבותם. כך לדוגמא, ישראלים רבים מחזיקים בחשבונות בנק בשווייץ, ומסיבות שונות עדיין לא דיווחו על הכנסותיהם לאורך השנים. האמנה הרב-צדדית בענייני מס עשויה כעת להיות הפלטפורמה המובילה לחשיפת השמות של בעלי חשבונות הבנק הבלתי מדווחים. נראה כי האמנה הרב-צדדית בענייני מס תהיה אפקטיבית יותר מאשר האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ. 

הצגת אישור על תשלום מיסים

תושבי ישראל בעלי חשבונות בבנקים שוויצריים קבלו לאחרונה מכתבים מהבנקאים שלהם הקוראים להם לחתום על "הצהרת מיסים" לפיה הם שלמו מיסים ודיווחו על הכנסותיהם כחוק בישראל. הדרישה לחתימה על הצהרת מיסים מהלקוחות שח הבנקים בשוויץ היא פועל יוצא של פרסום נורמות בינלאומיות אשר פורסמו על ידי גופים בינלאומיים כמו ה-OECD, הFATF וה- G20 ואשר נועדו למנוע שימוש במערכת הבנקאית לצורך העלמות מסים. 

הפתרון - הסדר עם רשות המסים

ישראלי שיש לו חשבון בנק בלתי מדווח בשוויץ צריך לשקול לפנות לרשות המסים בהליך המכונה "גילוי מרצון". הליך דומה קיים במדינות שונות בעולם. בתמורה לגילוי המידע, הנישום ייהנה מאי-העמדה לדין פלילי. במקרים מסוימים, ניתן גם להפחית את חבות המס במידה ניכרת. 

להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון של רשות המסים, ראו:

גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר

שידרוג הליך הגילוי מרצון

נוהל חדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל

הנוהל הקבוע לגילוי מרצון

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים