מוסד קבע - החלטות מיסוי

רשות המסים|אמנות מס

החלטות המיסוי בנושא מוסד קבע אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המתבסס על האמור כאן.
להשלמת התמונה, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.
 
מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה ישראלי
קביעת העדר מוסד קבע - החלטת מיסוי בהסכם
מוסד קבע - החלטת מיסוי שלא בהסכם
מוסד קבע - אחסון חלקי חילוף בישראל: החלטת מיסוי בהסכם
מוסד קבע - מתן שירות באמצעות האינטרנט: החלטת מיסוי בהסכם
מוסד קבע - פעילות באמצעות קבלן משנה: החלטת מיסוי בהסכם
העדר מוסד קבע - החלטת מיסוי בהסכם
החלטת מיסוי בעניין קידוחי גז ונפט
קביעת מוסד קבע - שותפות במכרז: החלטת מיסוי בהסכם
תושב ישראל אינו יוצר מוסד קבע לחברה הזרה: החלטת מיסוי בהסכם
שותפות המוחזקת על ידי תושב ישראל ותושב חוץ
סניף בישראל של חברה זרה וההשלכות לעניין מוסד קבע

להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

טואול - בניית אתרים