מוסד קבע - מתן שירות באמצעות האינטרנט: החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 65/06, ביחס לקביעת רשות המסים בנושא מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מסחר באינטרנט, ראו: מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

1. המבקשת הינה חברה זרה תושבת מדינת אמנה העוסקת בפיתוח ויישום של פתרונות מחשוב ומתן ייעוץ (להלן: "החברה"). בעלי מניותיה של החברה הינם תושבי חוץ. להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

2. החברה מספקת, באמצעות האינטרנט, שירות לגורם זר בקשר לשירות שהוא מעניק לתושבי מדינות שונות, והחל משנת 2006 מעניקה שירות כאמור בקשר לשירות הניתן על ידי הגורם הזר לתושבי ישראל.

3. פעילותה העסקית של החברה, לרבות מיקום שרתיה והתמיכה הטכנית נעשים מארה"ב.

4. לחברה אין מקום עסקים קבוע בישראל וכן אינה מעסיקה עובדים בישראל.

5. החברה שוכרת את שירותיו של תושב ישראל לצורך תפעול טכני של ממשק האינטרנט של החברה, המקשר בין לקוחות תושבי ישראל לבין הגורם הזר (להלן: "נותן השירות"). נותן השירות מהווה חוליה מקשרת בין הלקוחות בישראל דרך האינטרנט לבין הגורם הזר והחברה.

6. נותן השירות אינו מוסמך להתקשר, לחתום, להתחייב או לנהל משא ומתן בשם או בעבור החברה.

7. נותן השירות מועסק ע"י חברת כוח אדם מישראל אשר מחייבת את החברה בכל עלויות העסקתו (המסתכמות לכדי כ-10,000 ₪ בחודש).

8. פעילותו של נותן השירות נעשית מביתו.

פרטי הבקשה

החברה בקשה לקבוע כי פעילותה בישראל אינה מכוננת "מוסד קבע" בישראל, כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס.

החלטת המיסוי ותנאיה

בהתאם לנסיבות שפורטו לעיל נקבע, כי החברה אינה מקיימת בישראל פעילות המגיעה לכדי מוסד קבע לעניין אמנת המס שבין ישראל למדינת תושבותה, ועל כן אינה חייבת במס בישראל בגין רווחיה הנובעים ממתן השירות.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים