מוסד קבע - אחסון חלקי חילוף בישראל: החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 20/06, ביחס לקביעת רשות המסים בנושא מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

העובדות

1. חברה תושבת חוץ (להלן: "החברה") הנמנית על קבוצת חברות רב-לאומית (להלן: "הקבוצה") הינה בעלים של מחסן בישראל. המחסן מתופעל ומתוחזק על ידי עובדים המועסקים על ידי קבלן חיצוני שאינו נמנה על הקבוצה.

2. פעילות החברה בישראל מתבטאת באחסון ובאספקה של חלקי חילוף לחברות בקבוצה הפועלות בישראל.

3. חברות הקבוצה הפועלות בישראל מזמינות חלקי חילוף, תוך שימוש במערכת מחשוב גלובאלית השייכת לקבוצה. ההזמנות מאושרות מחוץ לישראל, החשבוניות מונפקות מחוץ לישראל והסכמי התובלה והאחסון נעשים אף הם מחוץ לישראל. חלקי החילוף מסופקים מן המחסן בישראל.

4. החברה אינה עוסקת ולא תעסוק בעתיד בפעילות נוספת כלשהי בישראל מלבד החזקת המחסן כמפורט בהחלטה זו. בפרט, לא תעסוק החברה במכירה או שיווק בישראל.

5. לחברה אין ולא יהיה אדם המוסמך לחתום מטעמה ובשמה על חוזים בישראל.

פרטי הבקשה

החברה בקשה לקבוע כי פעילותה בישראל אינה מכוננת "מוסד קבע" בישראל, כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס. להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

החלטת המיסוי ותנאיה

1. פעילות החברה בהחזקת המחסן כמתואר לעיל אינה מכוננת, לכשעצמה, "מוסד קבע" בישראל.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
טואול - בניית אתרים