קביעת מוסד קבע - שותפות במכרז: החלטת מיסוי בהסכם

להלן החלטת מיסוי 35/08, ביחס לקביעת רשות המסים בנושא מוסד קבע אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

העובדות

1. החברה הינה חברה פרטית הנחשבת תושבת מדינת אמנה ומתמחה בייצור מערכות מתוחכמות להולכת משאבי טבע (להלן: "המוצרים"). להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

2. החברה התקשרה עם חברה תושבת ישראל לשם קבלת גישה למכרז בישראל. לצורך כך הוקמה שותפות ישראלית.

3. המכרז כולל 3 פרויקטים בישראל ומשך הזמן עולה על 12 חודשים במצטבר.

4. בהסכם שנחתם בין החברה לחברה הישראלית (להלן: "ההסכם") נקבע כי השותפות תעניק את השירותים ותספק את המוצרים בהתאם לקבוע במכרז. כן נקבע, כי חלקה של החברה הישראלית במכרז הינו תמיכה בהתקנה ובהפעלה של המוצרים באתרים השונים. כמו כן נקבע כי השותפות תרכוש מהחברה את המוצרים הדרושים להתקנה במסגרת המכרז לפי מחיר השוק שלהם. בנוסף למכירת המוצרים תספק החברה שירותים לשותפות ובפרט שירותי בקרת איכות על התקנת והפעלת המוצרים.

5. לחברה אין כל פעילות בישראל מלבד האמור בהחלטה זו.

פרטי הבקשה

נתבקשנו לקבוע כי פעילות החברה במסגרת המכרז אינה מגיעה לכדי קיומו של מוסד קבע בישראל בהתאם לאמור באמנת המס בין ישראל למדינה הזרה (להלן: "האמנה" או "אמנת המס").

החלטת המיסוי ותנאיה

האישור אינו חל על החברה הישראלית למעט האמור לעניין חובת הדיווח.

1. בשל העובדה שלשותפות מקום עסקים קבוע בישראל וכן שתקופת פרויקט ההתקנה כמפורט בסעיף 4 להחלטה זו הינה תקופה של מעל 12 חודשים הרי שפעילותה של החברה בישראל, במסגרת פרויקט ההתקנה, מגיעה לכדי מוסד קבע ועל כן חייבת במס בישראל.

2. השותפות תערוך דו"ח כספי ודו"ח לצרכי מס בהתאם להוראות הפקודה.

3. הכנסתה החייבת של השותפות בגובה חלקה של החברה תתחייב במס בישראל כהכנסה של מוסד קבע.

4. חלוקת רווחי השותפות, מהפרויקט כאמור בהחלטה, לחברה לא תתחייב במס נוסף בישראל.

5. הכנסתה של החברה ממכירת המוצרים לשותפות לא תתחייב במס בישראל.

6. לפקיד השומה נתונה הסמכות לבחון את מחיר מכירת המוצרים מהחברה לשותפות.

7. משכורתם של העובדים שתשולם על ידי השותפות או על ידי החברה והמתייחסת לעבודה שביצעו בישראל תחשב כהכנסה שהופקה בישראל ותהא חייבת במס בהתאם להוראות הפקודה ואמנת המס.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים