השינויים במערכת המס: 2013-2014
 

ביקורת|תכנון מס|שיעור המס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2013 

דף זה כולל מקורות בנושא שינויים במערכת המס ובמדינות המסים של הממשלה, לשנים 2013-2014, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ואסטרטגיות של תכנון מס.  השינויים הנזכרים כאן מופיעים בהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, אשר הונחה על שולחנה של הכנסת ביום שלישי 11 ביוני 2013. 

רשימת המקורות:

תיקוני החקיקה במסים אושרו בכנסת

השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014 

השינויים הצפויים בהטבות המס לחברות 

דיווח על תכנון מס - חוק ההסדרים

הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה

תושב חוזר או עולה חדש? חלון הזדמנויות נפתח

תכנוני המס של החברה המשפחתית בסכנה

תכנון מס לגזירות הכלכליות

השינויים במיסוי נאמנויות

רפורמה במיסוי נאמנויות

מסים על הבר: איך נתמודד עם גזירות המס? סרטון 

אוסף מאמרי ביקורת ביחס למדיניות המסים של הממשלה:

תכנון מס אינו פשע: מאמר ביקורת ביחס למאבק של רשות המסים בתכנוני המס

אל תגעו במס החברות: מאמר ביקורת על כוונת הממשלה להעלות את מס החברות.

לנהל מלחמת חורמה ברשויות המס: בעקבות הדו"ח של רשות המסים העוסק במאבק בהון השחור ובתכנוני מס 

תוכנית האוצר למלחמה בהון השחור תפגע במשק ובמערכת הבנקאות: דה מרקר - ביקורת על מדיניות הממשלה.

המחאה החברתית פוגעת בנו: מה הבעיה עם שיעורי המס בישראל?

שינוי בהטבות המס לעולים יעודד ירידה: ביקורת על הכוונה לתקן את החקיקה בנושא הדיווח

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים