השינויים במיסוי נאמנויות
 

נאמנות|מס הכנסה|יוצר תושב חוץ|חוק|הכנסות  

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

כתיבה: יוני 2013  
עדכון:   ספטמבר 2013 

במאמר זה אציג בקצרה את עיקרי התיקונים בתחום מיסוי הנאמנויות בהתאם לפקודת מס הכנסה, המוצעים בטיוטת חוק ההסדרים החדש לשנים 2013-2014, תוך הפנייה לדינים הקיימים היום ומקורות נוספים רלוונטיים. ראו גם: השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014.

שימו לב - הצעת החוק התקבלה. תיקון החוק לעניין נאמנויות נכנס לתוקף ביום 1/8/2013 באמצעות "החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)".
ראו: 
רפורמה במיסוי נאמנויות

מנהל רשות המסים אמר בדיון בוועדת הכספים אשר התקיים ביום 11 בינוי 2013, בנושא התיקונים למיסוי הנאמנויות בהתאם לפקודת מס הכנסה כי "יש הרבה הון של האלפיון העליון שמצוי בנאמנויות זרות מעבר לים - רחוק מהעין רחוק מהלב. אנו מתכוונים לשנות את הדברים, לשנות את מודל המס ולזהות את היוצרים ואת הנהנים האמיתיים מאחורי הנאמנויות לסגירת פרצות". בהתאם לאמור, הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיפים 75ג, 75ז, 75ט, 75ט1, 75י לפקודת מס הכנסה העוסקים במיסוי הנאמנויות

בפרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה מוצעים תיקונים רבים. כך לדוגמא, ייערך שינוי מהותי ביחס להגדרת נאמנות יוצר תושב חוץ. בהתאם לפקודת מס הכנסה כיום, בנאמנות יוצר תושב חוץ, כאשר הנאמנות הוקמה על ידי תושב חוץ, רווחי הנאמנות לא התחייבו במס בישראל, גם אם אחד הנהנים הוא תושב ישראל. בהתאם להצעת החוק, נאמנות יוצר תושב חוץ תיחשב רק נאמנות שבה גם היוצר וגם כל הנהנים הם תושבי חוץ. 

נאמנויות יוצר תושב חוץ קיימות, שיש בהן נהנה ישראלי, יסווגו בסיווג חדש: נאמנות יוצר חוץ עם נהנה ישראלי. בנאמנויות כאלה יחול חיוב במס בשיעור 25% על הרווחים השוטפים המיועדים לנהנה הישראלי, ואם בחר הנאמן לא לשלם את המס על הרווחים השוטפים ‑ יחול מס בשיעור 30% בעת החלוקה לנהנה. 

במקום נאמנות יוצר תושב חוץ יהיה לנו מעתה נאמנות תושבי חוץ המוגדרת כנאמנות שבשנת המס כל היוצרים והנהנים בה הם תושבי חוץ. 

שינוי נוסף עוסק בסוגיית פטירת היוצר. בהתאם לפקודת מס הכנסה כיום, נאמנות יוצר תושב חוץ פטורה ממס בגין הכנסות שהופקו מחוץ לישראל והיא משמרת את מעמדה במות היוצר, ללא הגבלת זמן. בהצעת החוק מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה כך שסיווג נאמנות המכונה נאמנות יוצר תושב חוץ ישתנה במות היוצר, בהתאם לתושבות הנהנים, כך שהיא תתחייב במס ככל שנהנים בה הם תושבי ישראל. 

כמו כן, מוצע להחיל מס יציאה על נאמנות תושבי ישראל שהופכת לנאמנות "זרה", בתנאים מסוימים. מוצע גם לקבוע חובות דיווח בידי נהנים תושבי ישראל בגין חלוקות (ולא רק כשמדובר בחלוקות בשווה כסף); עוד מוצעים קריטריונים ברורים וצרים לסיווג חברה כחברה להחזקת נכסי נאמנות

אציין עוד כי הצעת החוק קובעת כי בנאמנות שבה היוצר הוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק והנהנים תושבי ישראל, החלוקות חייבות במס גם בתקופת ההטבות של העולה החדש/התושב חוזר וותיק. מאידך, בנאמנות שבה הנהנה תושב חוזר וותיק/עולה חדש, החלוקות פטורות ממס.

להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס) 

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס 

ראו גם: השינויים במערכת המס: 2013-2014 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

 

טואול - בניית אתרים