דיווח על תכנון מס - חוק ההסדרים
 

רשות המסים|דיווח|תכנון מס אגרסיבי|חוות דעת 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2013 

טיוטת חוק ההסדרים כוללת הוראה אשר אם תאושר, תחולל מהפכה דרמאטית בכל הקשור לתכנוני מס. רשות המסים יזמה לפני מספר שנים תיקון חקיקה שנועד להיאבק בתופעה של תכנוני מס מסוימים המכונים על ידי רשות המסים כתכנוני מס אגרסיביים. כעת, רשות המסים יוזמת חקיקה נוספת במטרה לפגוע בנישומים העושים שימוש בתכנוני מס. 

עם זאת, ביום 29 למאי 2013, רשות המסים הודיעה כי נושא חובת הדיווח על תכנון מס וחוות דעת שמספקים עורכי דין, תוצא מחוק ההסדרים ותידון בנפרד, כדי שלא לפגוע בחובת הסודיות וחיסיון עורך דין-לקוח. כמו כן, הוסכם כי נישומים יחויבו לדווח על תכנוני מס מסוימים ונקיטת עמדה בנושאים מוגדרים שייקבעו מראש בחקיקה ויפורסמו באתר רשות המסים. הכוונה היא להרחיב את רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח.

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס

 

תכנוני מס אגרסיביים

סעיף 131(א)(5ד) לפקודה אשר נכנס לתוקף בתיקון 147, קובע חובת דיווח בגין תכנון מס אשר הינו חלק מרשימה סגורה של מה שמכונה תכנוני מס אגרסיביים, המפורטים בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז – 2006. הדיווח נעשה באמצעות טופס 1213. 

לדברי רשות המסים "בשנים האחרונות גובר השימוש בתכנוני מס אגרסיביים לשם הפחתת חבות המס באופן שאינו תואם את מטרות המחוקק, כאשר המטרה העיקרית של תכנון המס היא הפחתת מס בלתי נאותה או הימנעות מתשלום מס. על מנת להשיג מטרה זו נעזרים נישומים רבים בחוות דעת מקצועיות מגורמים שונים, כאשר בחלק נרחב מהמקרים מבנה תכנון המס נותר חשאי - זאת משום רצון הנישום שלא ליידע את רשות המס בעובדה שנקט בתכנון מס". 

לביקורת בעניין זה, ראו: תכנוני מס אגרסיביים - ביקורת

 

ההצעה החדשה של רשות המסים

רשות המסים מבקשת לקבוע כי הנישומים יחויבו לדווח כאשר הם מסתמכים על חוות דעת מקצועית לרבות יעוץ בע"פ ובנוסף לקבוע חובת דיווח במקרים בהם יישם הנישום בדוחות הכספיים פרשנות המנוגדת לעמדה רשמית של רשות המיסים. עמדת רשות המיסים תפורסם באתר הרשות באינטרנט תחת קטגוריה נפרדת באופן שהנישום יוכל לבדוק האם הפרשנות שלו שונה מפרשנות רשות המיסים. 

רשות המסים מבקשת לקבוע שלוש קטגוריות:

1.   דיווח בעת שימוש או הסתמכות על חוות דעת בכתב

במקרה זה יימסר דיווח, בין היתר, על חוות הדעת והשפעתה על הדוחות הכספים ודוחות המס. 

2.  יעוץ בקשר לעסקה או תכנון מס העומד באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

                                 א.         יעוץ בו הנישום דורש מהמייעץ לא לחשוף את פרטי הייעוץ לגוף שלישי

                                 ב.         יעוץ בו הנישום דרש חובת חשאיות מהמייעץ

                                  ג.         יעוץ בו שכר הטרחה של היועץ מותנה בתוצאה.

                                 ד.         יעוץ שניתן כאשר הגורם המייעץ מתחייב לשפות את הנישום

                                 ה.         יעוץ אשר בגינו שונה מבנה חברה או פעילותה לשם החלת חקיקה מס מטיבה כגון חוק עידוד השקעות הון.

                                  ו.         יעוץ כדי להעביר הטבות מס , לרבות הפסדים בין צדדים קשורים

                                  ז.         יעוץ לגבי שימוש במקלטי מס.

                                 ח.         יעוץ בקשר להחלת שיעור אפס על עסקאות של מתן שירותים לתושב חוץ

                                 ט.         יעוץ בקשר לזכות של חייב לנכות מס תשומות רכב פרטי או דירת מגורים או חברות אחזקה 

בכל אחד מהמקרים האלו, קמה חובה לדווח לרשות המסים, בין היתר, על חוות הדעת והשפעתה על דוחות המס, לרבות סכום המס שלכאורה נחסך מהייעוץ. 

3.  דיווח תוך נקיטת עמדה שונה מעמדה רשמית שפורסמה של רשות המיסים, גם אם הנישום לא נסמך על חוות דעת או ייעוץ שקיבל

בנוסף לאמור, רשות המסים מבקשת לקבוע קנס כספי בגובה פי 3 מגובה המס הנחסך או 50,000 שקלים לפי הגבוה, על כל הפרה.


הערות משלימות

כאמור לעיל, הצעת חוק זאת תידון בניפרד מחוק ההסדרים. אני מעריך כי הצעת חוק זאת לא תאושר במתכונת זאת לאור הפגיעה החמורה ביחסי עורך דין-לקוח. לדעתי, הצעת חוק זאת גם אינה חוקתית.

ראו גם: הצעת רשות המסים להרחבת הדיווח 

להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראוהמדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

טואול - בניית אתרים