תכנון מס בשותפות עם תושבים חוזרים

מס הכנסה|הטבות מס|תכנון מס|עולה חדש|תושב חוזר

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2012

עולים חדשים ותושבים חוזרים זכאים להקלות מס אטרקטיביות בהתאם לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה. עולים רבים וגם אלפי תושבים חוזרים כבר נהנים מתכנוני מס החוסכים להם תשלומי מיסים בהיקף כספי ניכר. כפי שאסביר להלן, גם תושבי ישראל שאינם בקטגוריה של עולה חדש או תושב חוזר יוכלו לעשות שימוש בתכנון מס הנובע מאותן הקלות המס.

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה מבחין בין תושב חוזר ותיק - מי ששהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים לפני שחזר אליה, ותושב חוזר רגיל - מי ששהה מחוץ לישראל שש שנים רצופות לפחות. בהתאם לפקודת מס הכנסה, תושב חוזר ותיק נחשב כעולה חדש לעניין הטבות המס. מדובר בשיפור הטבות המס שהיו בתוקף עד שנת 2008. ראו: טבלת השוואה: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים.

הטבות המס

הטבות המס המשמעותיות ביותר מוענקות לתושב חוזר ותיק והן כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לרשות המסים במשך עשר שנים על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל, לרבות פטור מדיווח על נאמנויות. הפטור יחול על כל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיווידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל, וכן פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח לעולים חדשים ותושבים חוזרים, וגם פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי עולה חדש או תושב חוזר.

תושב חוזר ותיק בעל עסק בחו"ל זכאי להקלת מס ביחס להכנסות מהעסק. כך לדוגמא, תושב חוזר ותיק שהיה לו עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו"ל לאחר חזרתו לישראל, זכאי לפטור ממס בישראל על הכנסותיו מאותו עסק לתקופה של 10 שנים. ראו - סיכום הקלות המס.

בנוסף להקלות המס האמורות, חברות זרות בבעלות של תושבים חוזרים ותיקים כאמור, לא תיחשבנה כחברה שיש לה שליטה וניהול מישראל בכל תקופת הפטור, וממילא לא תיחשבנה כ"תושב ישראל" לצורך הטלת מיסוי. בנוסף, לצורך קביעת חברת משלח יד זרה (חמי"ז) וחברה נשלטת זרה (חנ"ז), לא יובא בחשבו חלקו של התושב החוזר במשך כל שנות הפטור. הקלות אלו עשויות להיות משמעותיות לתושבי ישראל שאינם בקטגוריה של עולה חדש או תושב חוזר, כמפורט להלן.

מי עוד יהנה מהקלות המס?

ישראלי שאינו בקטגוריה של "עולה חדש" או "תושב חוזר" יוכל ליהנות בעקיפין מהקלות המס באופן הבא: נניח כי ישראלי מחזיק בחברה זרה שיש לה הכנסות פאסיביות (לדוגמא, הכנסות מריבית, שכירות וכד'). בעיקרון, אותו ישראלי עשוי להתחייב במס על דיבידנד בשיעור של 30% למרות שהכספים לא נמשכו מחשבון הבנק של החברה.

מיסוי הדיבידנד אפשרי במקרה האמור בהתאם להוראה מיוחדת בפקודת מס הכנסה, המטילה מס על "דיבידנד רעיוני" (דיבידנד שלא חולק לבעלי המניות) על בעלי שליטה בחברה נשלטת זרה. אולם, לשם הבדיקה מי הם בעלי השליטה בחברה הנשלטת הזרה, עולה חדש ותושב חוזר ותיק לא ייחשבו כתושבי ישראל למשך 10 שנות ההטבה.

לפיכך, אם הישראלי בדוגמא לעיל מחזיק ב-50% בחברה זרה, ויתרת המניות מוחזקות על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, הרי שלא יחול מס על הדיבידנד הרעיוני. מדובר בתכנון מס החוסך 30% מההכנסות החברה הזרה. זאת כמובן רק דוגמה אחת לשימוש בתכנון מס הנובע מהקלות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

להרחבה בנושא זה, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים