מדריך ניכוי מס במקור בהעברת כסף לתושב חוץ 

רשות המסים|תושב חוץ|ניכוי מס במקור|תכנון מס 

מטרת המאמרים לשמש כמדריך מיסוי בנושא ניכוי מס במקור בהעברת כסף מישראל לתושבי חוץ ו/או משקיעים זרים, והוא כולל תכנוני מס בתחום המיסוי הבינלאומי. להשלמת התמונה ראו גם מדור חדשות מיסוי וכן מדור אמנות מס. המאמרים הנכללים כאן סוקרים תכנוני מס שונים בתחום המיסוי הבינלאומי, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת. 

רשימת המקורות

הקלות בניכוי מס במקור בגין תשלום לתושב חוץ

העברת כסף לחו"ל ללא ניכוי מס

ניכוי מס במקור לתושב חוץ

ניכוי מס במקור מתמלוגים בהתאם לאמנת מס ישראל ארה"ב

ניכוי מס במקור לתושב חוץ מהשקעות בישראל

הוראות רשות המסים בעניין שיעור הניכוי במקור

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הארכת מועדים

ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד בבורסה מחוץ לישראל (החלטת מיסוי)

 

ראו גם:

מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים