פסקי דין - תושבות
 

מרכז חיים|פקיד שומה|משפחה 

במדור זה ירוכזו תקצירים של פסקי דין בנושא אופן קביעת תושבות היחיד. להשלמת התמונה ראו גם מדור מאמרים, מדור חדשות מיסוי, וכן מדריך אמנות מס. להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

פסקי דין בישראל
פלוני - קביעת תושבות היחיד [ע"א 3328/15, פלוני נגד פקיד שומה אשקלון (טרם פורסם)]
רפי אמית  - קביעת תושבות היחיד[ע"מ 19898-03-13, רפי אמית נגד פקיד שומה תל אביב (טרם פורסם)]
יעל צור  - קביעת תושבות היחיד, [ע"מ 19466-01-12, יעל צור נגד פקיד שומה חיפה (טרם פורסם)]
יגאל קולטין קביעת תושבות [עמ"ה 1192-04, יגאל קולטין נגד פקיד שומה כפר סבא (טרם פורסם)]
ספיר-בעליון - פיצול תא משפחתי בקביעת תושבות [ע"א 4862/13, פקיד שומה כפר סבא נגד מיכאל ספיר (טרם פורסם)]
ספיר-במחוזי - פיצול תא משפחתי בקביעת תושבות [ע"מ 1072/07, ספיר נגד פקיד שומה כפר סבא (טרם פורסם)]
א.כ - תושבות היחיד [ע״מ 36696-10-10 א.כ נגד פקיד שומה תל אביב 3 (טרם פורסם)]
אריה גונן - מבחן "מרכז חיים" [ע"א 477/02 - אריה גונן נ' פקיד שומה חיפה מיסים כ/1 ה-1 (2005)]
צייגר משה  - "מרכז חיים" נפרד לבעל החי בנפרד ממשפחתו [עמ"ה 517/04 צייגר משה נ' פ"ש אילת מיסים יט/3 ה-37]
פיליפ מנדלקר  - תושב ישראל לראשונה, [ע"מ 3588-09-13, פיליפ מנדלקר נגד פקיד שומה תל אביב (טרם פורסם)]

פסקי דין זרים

קביעת תושבות היחיד בצרפת

קביעת תושבות היחיד בהולנד

 

להרחבה בנושא קביעת תושבות, ראומדריך לתושבות לענייני מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי - אין לסמוך על האמור בתקצירים כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני שמסתמכים על פסקי דין המפורטים כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת. 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

2all - בניית אתרי אינטרנט