ספיר נגד פקיד שומה כפר סבא
 

רשות המסים|פיצול תא משפחתי|תושב ישראל|פסק דין 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2013 

להלן תקציר של פסק דין עמ"ה 1072-07, ספיר נגד פקיד שומה כפר סבא (בית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו), שניתן על ידי השופט מגן אלטוביה, בשאלה האם נישום יכול להיחשב כתושב חוץ לצורכי מס, גם אם משפחתו מתגוררת בארץ. 

שימו לב - על פסק הדין במחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון.
ביום 20.5.14 ניתן פסק דין בעליון -
 ע"א 4862/13, פקיד שומה כפר סבא נגד מיכאל ספיר

פסק הדין במחוזי שניתן על ידי השופט מגן אלטוביה קובע כי בנסיבות בהם הבעל עבר לחו"ל לצורך עסקים ועבודה, אך השאיר את האישה והילדים בישראל, ניתן לפצל את התא המשפחתי לצרכי מס. המשמעות היא שניתן להפריד בין תושבותו של הבעל כתושב ישראל, מזו של אשתו – תושבת ישראל, כאשר רוב זיקות התושבות התלויות בבעל מצויות במדינה זרה, בעוד שהזיקות שאינן תלויות בבעל מצויות בישראל (כגון, דירת מגורים בישראל וחשבון בנק בישראל). 

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס

בית המשפט הדגיש כי עובדת היות בני-הזוג נשואים אינה יכולה להוות משקל נגד, בוודאי שלא משקל מכריע, כנגד כל שאר הזיקות התלויות בבעל המצויות במדינה הזרה. בפסק הדין מודגש גם כי ביקורי הבעל בישראל, אין בהם כדי להסיט לישראל את מרכז חייו של הבעל שהוא כאמור, במדינה הזרה. בית המשפט מכיר בעובדה כי בני-זוג מסוימים מחליטים להתנהל תוך הפרדת מקום מגוריהם, כל אחד במדינה אחרת, ומקיימים למעשה שני משקי בית נפרדים. 

פסק הדין החדש של בית המשפט המחוזי בעניין ספיר, מהווה המשך לפסיקות בתי המשפט המחוזיים בפרשת סולר ובפרשת צייגר, בהן בתי המשפט סברו שזיקת הנישום נבחנת לפי הזיקות הנוגעות לנישום עצמו (להבדיל מזיקות הנוגעות לבני משפחתו),  וכי מקום מגורי בני משפחתו של הנישום הינו רק זיקה אחת, והיא אינה מכריעה כאשר כל הזיקות האחרות התלויות בנישום עצמו, מכריעות שהוא תושב מדינה מסוימת. כמו כן, פסק הדין החדש מהווה המשך לפסיקות אחרות הקובעות שניתן לפצל את התא המשפחתי לצרכי מס.
 

העובדות בעניין ספיר

במסגרת עבודתו של הנישום, עברו הנישום ומשפחתו להתגורר בסינגפור בין השנים 1994 עד 1998, ולאחר סיום עבודתו של הנישום חזרו הנישום ובני-משפחתו להתגורר בישראל. אלא, שהנישום המתין להזדמנות לחזור לסינגפור ולחיות בה. לאחר חזרתו של הנישום לישראל ולאור הקשרים החברתיים ששמר בסינגפור, הועברה אליו הצעה לעבוד כיועץ עבור ממשלת סינגפור. בעקבות ההצעה הזאת, הנישום עבר להתגורר ולעבוד בסינגפור ב- 1 ביוני 2001, בעוד שאשתו החליטה שלא לעבור עמו להתגורר שם, אלא המשיכה להתגורר בישראל.
 

עמדת רשות המסים

רשות המסים טענה כי מרכז חייו של הנישום לא עבר למדינה הזרה, אלא היה ונותר בישראל ורק מקום עבודתו של הנישום השתנה. בנוסף, רשות המסים טענה כי היעדרויותיו של הנישום מישראל היו ארעיות ואינן קבועות וממושכות. לפיכך, טענה רשות המסים, ספיר צריך להיחשב כתושב ישראלי. 

עמדת רשות המסים לפיה אין להתיר לבני-זוג לפצל את התא המשפחתי לצרכי תושבות, באה לידי ביטוי לדוגמא בחוזר מס הכנסה 1/2012 בנושא מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל. בחוזר מופיעה החלטה שבה רשות המסים דחתה בקשה של נישום לפצל את התא המשפחתי, בעת שבני משפחתו של הנישום שהתגוררו עמו במדינה זרה עברו להתגורר בישראל באופן קבוע, ולנישום בית קבע בישראל והוא היה נוהג לבקר את משפחתו כ 125 יום בממוצע בשנה.
 

עמדת הנישום

מעדותו של הנישום בבית המשפט עולה, כי מירב הזיקות התלויות במערער מצביעות, כי מרכז חייו היה בסינגפור, כמפורט להלן:

א. הנישום מתגורר במדינה הזרה זה כ – 10 שנים בדירה שכורה; 

ב. הנישום נחשב כתושב המדינה הזרה על פי הדין הפנימי, ונושא תעודות תושב קבע של המדינה הזרה החל משנת 2002, המאפשרת לו לעסוק בכל תחום;

ג. לאחר סיום עבודתו של הנישום כעובד מדינה הוא המשיך להתגורר במדינה הזרה;

ד. הנישום הינו בעלים של חברה במדינה הזרה;

ה. הנישום מעורב בחיי הקהילה שם, ויצר במדינה הזרה קשרים חברתיים ענפים;

ו. הנישום מקבל רנטה חודשית מקרן ממשלתית בסינגפור, מבוטח בביטוח רפואי בחברה ממשלתית שם.

ז. הנישום מגיש דוחות מס במדינה הזרה.
 

פסק הדין

בית במשפט קיבל את טענת הנישום, וקבע כי מירב הזיקות מצביעות, כי מרכז חייו של המערער בשנות המס 2002 עד 2005 הינו בסינגפור, וזאת, למרות העובדה שאשתו הינה תושבת ישראל ומתגוררת בישראל. 

השופט אלטוביה מגן כתב בפסק הדין כי: "למרות החלטתה של אשתו לקבוע את מרכז חייה בישראל, בחר ספיר לקבוע את מרכז חייו בסינגפור ופעל להגשמת בחירתו זו במשך תקופה ארוכה. עובדת היותם נשואים אינה יכולה לשמש משקל נגד כנגד כל שאר הזיקות".

 

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים