מועד ניתוק תושבות ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל

תושבות|בית קבע|יחיד|Relocation

להלן תקציר חוזר רשות המיסים (מ"ה 1/2012) בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל, מיום 29 ינואר 2012. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

רקע כללי

במהלך קביעת המועד בו ניתק יחיד, תושב ישראל, את תושבותו הישראלית והפך להיות לתושב חוץ לצרכי מס, ומנגד - המועד בו הפך מתושב חוץ לתושב ישראל, מתעוררות שאלות בנוגע למידת השפעתם של גורמים שונים ועובדות שונות על המועדים האמורים לעיל, וביניהם:

· מספר הימים בהם שהה היחיד בישראל או במדינה הזרה/מדינות זרות במהלך התקופה הנבדקת;

· קיומו/אי קיומו של בית קבע בישראל/בחו"ל;

· הצטרפותם של בני משפחתו של היחיד אליו;

· המשקל שיש ליחס לעובדה שנשלח לעבוד במדינה זרה מטעם מעבידו הישראלי (Relocation);

· תשלום ביטוח לאומי, מס בריאות וכד';

· החזקה באישור תושבות לצורכי מס מהמדינה הזרה בידי היחיד;

· קבלת מעמד עולה חדש/תושב חוזר, שקיבל יחיד ממשרד הקליטה, לעניין קביעת המועד בו הפך היחיד להיות תושב ישראל לצורכי מס;

מטרת חוזר זה, היא להצביע על מקרים מאפיינים שנבחנו הן במסגרת המוסד להחלטות מיסוי והן בהסכמי השומה והתמודדו עם שאלות אלו, ומהווים אבני דרך לטיפול במקרים עתידיים.

רשות המסים מבהירה כי חוזר זה, נועד לשמש את עובדי רשות המסים וקהל המשתמשים האחרים (נישומים ו/או מייצגים). קרי, באותם המקרים בהם קיימת זהות בין התשתית העובדתית במקרה הרלוונטי, לבין האמור במקרים המפורטים בחוזר זה, ניתן יהיה להכריע בהתאם להחלטות המפורטות בחוזר זה. במקרים בהם לא מתקיימת זהות כאמור, יוכלו הנישומים לפנות למחלקה למיסוי בינ"ל, לצורך קבלת ודאות בעניין.

תיאור עיקרי המקרים והחלטות שנתנו בהם:

קביעת תושבות בנסיבות של מגורי המשפחה בישראל וימי שהייה רבים של היחיד

קביעת תושבות של בני זוג בנסיבות בהן בני זוג ממשיכים להחזיק במשרותיהם בחו"ל

קביעת תושבות במקרה בו נותקה תושבות לצורך ביטוח לאומי, והמשפחה שוהה בישראל

קביעת תושבות של יחיד בנסיבות של פיצול תא משפחתי

קביעת תושבות בנסיבות של היעדר זיקות מהותיות לישראל, לרבות בית קבע

קביעת תושבות של יחיד ב- Relocation למדינת אמנה לתקופה העולה על 3 שנים

קביעת תושבות של יחיד ב- Relocation למדינת אמנה לתקופה שאינה עולה על 3 שנים

קביעת תושבות של יחיד בנסיבות של פיצול תא משפחתי ואיחודו מחדש

קביעת תושבות של יחיד בנסיבות של ביקורים קצרים בישראל

אופן קביעת תושבות של יחיד בנסיבות של ביקורים קצרים בישראל

בקשה של יחיד לניתוק תושבותו בנסיבות של פיתוח עסקים בחו"ל ושהייה בישראל
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

טואול - בניית אתרים