קביעת תושבות היחיד בהולנד

בריטניה|רשות המסים|פסק דין|אמנת מס|תושבות|הולנד 

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

יולי 2014  

פסק דין מעניין פורסם לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בהאג (District Court of North-Holland) ביחס לפרשנות אמנת המס שבין הולנד לבריטניה ביחס לקביעת תושבות היחיד (פסק דין מס' AWB 13/8633). בפסק הדין נדון עניינו של נישום בעל "תושבות כפולה" (dual resident) בהולנד ובבריטניה. 

העובדות

הנישום, בעל אזרחות בריטית, קיבל מספר זיהוי הולנדי בחודש פברואר 2005, והחל לעבוד ולהתגורר בהולנד מחודש מרץ 2006. בשנים שלאחר מכן הוא רכש מכונית בהולנד, לקח משכנתא על שמו, ופתח מספר חשבונות בנק בהולנד. בשנים שבמחלוקת, הנישום הועסק על ידי חברה בריטית, אך התגורר וגם ביצע את העבודה בהולנד. עם זאת, המעביד ניכה מס במקור וגם העביר תשלומים לביטוח הלאומי האנגלי. השאלה היא האם ניתן לחייבו במס בהולנד? 

ניתוח משפטי

חוק המס ההולנדי קובע כי נישום המתגורר בהולנד חייב במס על בסיס פרסונאלי. סעיף 15 לאמנת המס שבין הולנד לבריטניה קובע:

  • לבריטניה זכות מיסוי ביחס להכנסות עבודה, למעט במקרה והעבודה מבוצעת בהולנד, וגם הפוך.
  • להולנד זכות מיסוי ביחס להכנסות עבודה, אלא אם כן הנישום היה בבריטניה יותר מ 183 יום. 
להלן נוסח סעיף 15 לאמנת המס שבין הולנד לבריטניה: 

the United Kingdom has taxing rights over salaries, wages and other similar remuneration unless the employment is exercised in the Netherlands, and vice versa (article 15(1) of the  Treaty); and the Netherlands has a taxing right over such remuneration if certain (cumulative) conditions are met, one of which is that the recipient may not have been present in the work state (the United Kingdom) for more than 183 days, and vice versa. 

החלטת בית המשפט

בית המשפט בחן תחילה את תושבות הנושם בהתאם לדין הפנימי בהולנד, וקבע כי לאור הרקע העובדתי כאמור לעיל, הנישום אמור להיחשב כתושב הולנד לענייני מס, וזאת למרות שהנישום הוכיח כי יש לו זיקות רבות לבריטניה. 

לאחר בחינת הדין הפנימי, בית המשפט דן בהוראות האמנה למניעת כפל מס בין הולנד לבריטניה, כאמור לעיל, וקבע כי הנישום ייחשב כתושב הולנד לצורכי מס, ולפיכך להולנד זכות מלאה להטיל מסים על הכנסתו של הנישום. 

ראו גם:

פרשנות אמנות למניעת כפל מס

דברי ההסבר של ארגון ה-OECD לאמנת המודל

להרחבה בנושא קביעת תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט