תוכנית ה- BEPS והמאבק בתכנוני מס בינלאומיים  

תכנון מס|מקלט מס|OECD|מסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2014 

תוכנית ה- Base Erosion and Profit Shifting Project או בקיצור BEPS  הוא פרויקט בינלאומי אשר מקודם על ידי ארגון ה-OECD בעידוד ארגון 20 המדינות המפותחות (G20) וזאת כדי להתמודד עם תכנוני מס בינלאומיים של חברות גלובליות המעבירות את רווחיהן לטריטוריות עם משטרי מס מטיבים, ובמקרים רבים למקלטי מס בהם לא מוטל מס כלל. 

להרחבה בנושא המאבק של ה-OECD בתכנוני המס, ראו:

התוכנית של ה-OECD למאבק בתכנוני מס
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס
החשיפה הגדולה של מקלטי מס 

במסגרת תוכנית ה-BEPSארגון ה-OECD מפרסם דוחות פעולה עם המלצות לנקיטת צעדים ושינויים בחוקי המס במדינות. חלק מההמלצות פורסמו בחודש ספטמבר 2014, והמלצות נוספות יפורסמו במהלך 2015. להלן ההמלצות המרכזיות בתוכנית ה-BEPS אשר פורסמו בספטמבר 2014: 

כלכלה דיגיטאלית - ארגון ה-OECD מבקש בתוכנית ה-BEPS, למנוע הסטת רווחים מהמדינות בהן בוצעו הפעולות מניבות הרווחים. בהקשר זה, ראו: ‎‎מיסוי הכנסות של חברות אינטרנט 

תכנוני מס היברידיים - ארגון ה-OECD מבקש בתוכנית ה-BEPS ליצור הוראות חדשות בחקיקה המקומית ובאמנות המס המונעות את השימוש ב"מכשירים היברידיים" ונטרול יתרונות מס של חברות בינלאומיות המתקבלים באמצעות אותם מכשירים פיננסיים מורכבים, מבנים ותכנוני מס, לרבות לעניין הלוואות היברידיות (שבו נדרשת הוצאה במדינה אחת ובמקביל לא נרשמת כל הכנסה במדינה האחרת), ניכויי ריבית והיוון יתר. 

תחרות מס מזיקה – ארגון ה-OECD מבקש בתוכנית ה-BEPS למנוע תחרות מס מזיקה בין היתר באמצעות יצירת נורמה המחייבת  קיומה של פעילות מהותית במדינה בעלת משטר מס מועדף, שקיפות מיסויית לרבות לעניין פרסום החלטות מיסוי. 

שימוש לרעה באמנות מס - ארגון ה-OECD מבקש בתוכנית ה-BEPS ליצור נורמות חדשות שיימנעו כפל פטור ממס. במסגרת זו יוצעו שינויים בחקיקה פנימית במדינות הרלוונטיות ואמנת המודל תעודכן. 

מחירי העברה - המלצה זאת עוסקת בדרכים להתמודדות עם מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות של תאגידים רב לאומיים קשורים. ה-OECD ממליץ על חיובם של תאגידים רב לאומיים למסור לרשויות המס הרלוונטיות שלושה סוגים של דוחות כמפורט להלן: "דוח מאסטר" (Master Report) אשר יכלול פרטים לגבי מבנה האחזקות של התאגיד הרב לאומי, תיאור עסקיו, ועוד פרטים רבים אחרים. בנוסף, התאגידים הרב לאומיים יגישו "דוח מקומי" (Local Report) אשר יכלול פרטים ותיאור של הישויות המקומיות באותה מדינה, פירוט עסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים, פירוט סכומי העסקאות ומידע השוואתי לגבי העסקאות, וגם הסבר מפורט לגבי שיטת מחירי העברה שנבחרה למדידה. ואחרון, "דוח רב-לאומי" (Country by Country Report) אשר יכלול פרטים לגבי הרווחיים שדווחו והמס ששולם לרשויות המס בכל אחת מהמדינות הרלוונטיות, מיקום הקניין הרוחני ופרטים רבים נוספים. שלושת הדו"חות האמורים יאפשרו לרשויות המס במדינות הרלוונטיות לבחון האם נעשתה הסטת רווחים מוצדקת בין התאגידים הקשורים. 

ראו גם:

מיסוי תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל
תכנון מס לומדים מהטובים
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט