התוכנית של ה-
OECD למאבק בתכנוני מס 

תכנון מס|מקלט מס|חברות בינלאומיות 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2013 

ארגון ה-OECD הודיע לאחרונה על תוכנית רחבת-היקף למאבק באסטרטגיות תכנון מס של תאגידים בינלאומיים. התוכנית של ה-OECD למאבק בתכנוני מס נולדה בעקבות לחץ ציבורי, ובין היתר, לאור הפרסומים אודות חברות ונאמנויות שהוקמו בשנים אחרונות במקלטי מס מסוימים על ידי ראשי מדינות, פוליטיקאים ובעלי הון מכל רחבי העולם. להרחבה בעניין זה ראו: החשיפה הגדולה של מקלטי מס.
 

עיקרי התוכנית

ארגון ה-OECD הכין תכנית אסטרטגית מקיפה המורכבת מ-15 פעולות שונות עם כוונה לבצען במהלך השנתיים הקרובות. התוכנית האסטרטגית פורסמה בחודש ספטמבר 2013, והיא חלק מהרפורמה במיסוי הבינלאומי של ה OECD. ראו גםו: המאבק הבינלאומי בתכנוני המס וכן: התוכנית של ה-OECD למאבק בתכנוני מס

 

להלן תקציר הפעולות בהתאם לתוכנית של OECD:  

1. מינוי צוות משימה מיוחד שתפקידו למפות את "הכלכלה הדיגיטלית" ולנתח את סוגיות המיסוי המיוחדות של חברות אינטרנט. הצוות המיוחד אמור להגיש את מסקנותיו עד ספטמבר 2014.

הצוות המיוחד יתמקד בשלוש סוגיות עיקריות:

א. קביעת נורמות למניעת "כפל פטור ממס".

ב. בחינת שינויים בכללי "מחירי העברה", ובכלל זה מניעת שימוש בחברות קש אליהן מוסטות הכנסות.

ג. הגברת השקיפות ביחס לדיני המס. 

2. פיתוח הוראות חדשות באמנות המס המונעות את השימוש ב"מכשירים היברידיים" ונטרול יתרונות מס של חברות בינלאומיות המתקבלים באמצעות אותם מכשירים פיננסיים מורכבים, מבנים ותכנוני מס, לרבות לעניין הלוואות היברידיות, ניכויי ריבית והיוון יתר. ארגון ה-OECD מעוניין למנוע את התופעה של כפל פטור ממס, ניכויים כפולים, ודחיות מס ארוכות.  

3. החמרת כללי ה-CFC במטרה למנוע תכנוני מס בינלאומיים העוקפים את הכללים הקיימים כיום. להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס. 

4. מניעת שחיקת בסיס המס במדינות ה-OECD המתבצע באמצעות ניכוי הוצאות ריבית. אחת הדוגמאות של ה-OECD בעניין זה הוא תכנון מס בינלאומי לפיו חברה במקלט מס מלווה כסף לחברות שונות בקבוצת חברות בבעלות משותפת, באופן שבו הוצאות הריבית שוחקות את בסיס המס באותן מדינות עם שיעור מס חברות גבוה, ואילו הכנסות הריבית אינן ממוסות. אם כללי ה-CFC היו חלים על החברה המלווה, הרי שתכנון המס לא היה אפקטיבי. 

5. ביצוע מהלכים נרחבים לבלימת תחרות מס מזיקה שמתעוררת אצל מדינות בקשיים, היוצרת סכנה של "מרוץ לתחתית" במדיניות המס. הכוונה היא "להחיות" דו"ח קודם של ה-OECD שפורסם בשנת 1998. לדוגמה, תיבדק הטבת המס בבריטניה שניתנת לחברות בינלאומיות המחזיקות קניין רוחני. להרחבה בעניין הטבות המס בבריטניה, ראו: בריטניה יעד אטרקטיבי למשקיעים. להרחבה בנושא מיסוי בבריטניה, ראו: מדריך מיסוי בריטניה.  

6. מניעת ניצול לרעה של אמנות מס. ה-OECD מעוניין לתקן את מודל אמנת המס, כך שיהיו בו הוראות אשר יחסמו את הפרקטיקה הנהוגה של תאגידים רב לאומיים לעשות שימוש מתוחכם באמנות המס. נקיטת פעולה נגד משטרי מס מטיבים כלפי חברות בינלאומיות המפעילות חברות בנות זרות, באמצעות קביעת נורמה בינלאומית חדשה למיסוי נאות של חברות אחזקה. להרחבה בנושא חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס 

7. הגדרה מחדש של המונח מוסד קבע באמנות המס, כך שניתן יהיה למנוע תכנוני מס שונים העוקפים את ההגדרה הקיימת. כך לדוגמא, מעוניין שתהיה דרישה מחברות בינלאומיות המוכרות באמצעות האינטרנט (לדוגמא, אמזון), שיש להם מחסני מלאי גדולים במדינות זרות, לשלם מס מקומי על כל רווח ממכירות באותן מדינות. ראו גם: מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני, כולל המלצות לתכנון מס.  

8-10. תיקונים בהוראות האמנות למניעת כפל מס בעניין מחירי העברה, ובכלל זה מניעת שימוש בחברות קש אליהן מוסטות הכנסות, וכן המלצות לתיקונים בדין הפנימי. 

11. ניסוח מתודולוגיות לאיסוף וניתוח מידע בנושא שחיקת בסיס המס וניתוב רווחים למדינות נוחות מס. המטרה היא לפרסם נתונים עדכניים על היקף התופעה של תכנוני מס בינלאומיים. 

12. הרחבת חובות הדיווח ביחס לתכנוני מס אגרסיביים. דרישה לחברות בינלאומיות לדווח על מבני תכנון המס האגרסיבי לרשויות המס, במקום להסתמך על מידע מקומי ומוגבל שלא חושף את השפעות ההעברות. החמרת החוקים המפקחים על העברת נכסי קניין רוחני, למקלטי מס שבהם אין לחברות פעילות עסקית משמעותית. להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס. להרחבה בנושא הקמת חברה במקלט מס, ראו: הקמת חברה במקלטי מס סקירת מקלטי מס מסוימים.  

13. בחינה מחדש של מסמכי התיעוד הנדרשים בכללי מחירי העברה, ובכלל זה חיובם של תאגידים רב לאומיים להגיש את כל המסמכים לכל רשויות המס הרלוונטיות. דרישה מוגברת של דיווחים מחברות בינלאומיות, ובין היתר, לחשוף בפני כל רשות מס במדינות שבהן הם פועלים את הרכב הרווחים, המכירות והמסים וכל מדד אחר של פעילות כלכלית, כמו מספר עובדים. להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים בישראל, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).  

14. ניסוח כללים והרחבת נוהל הסכמה הדדית שיאפשרו פתרון סכסוכים אפקטיבי בסוגיות מיסוי בין מדינות. 

15. יצירת מנגנון גלובלי לתיקון אמנות מס בהתאם להמלצות שנסקרו לעיל, וכן מציאת דרכים חדשות להפיץ את המלצות OECD סביב העולם וגישה חדשה למדידת ההפסדים לקופות האוצר המקומיות בשל תכנוני מס בינלאומיים.


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים