מדריך להוראות חנ"ז (cfc)

תכנון מס|רשות המסים|פקודה

 
מטרת המדריך לסייע לכל מי שנידרש ליישם את ההוראות בעניין חנ"ז (חברה נשלטת זרה) בדיני המס. להרחבה בנושא חמי"ז, ראו: מדריך להוראות חמי"זהמאמרים במדריך זה, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת. 
רשימת המקורות
מיסוי חברה נשלטת זרה (חנ"ז)
שינויי החקיקה בנושא חנ"ז וחמי"ז - 2014
החקיקה החדשה בנושא חנ"ז (2014)
חברה נשלטת זרה בדוחות, השינויים ב 2014

הגדרות הפקודה לעניין חנ"ז
חנ"ז - הוראות החוק
תכנון מס למניעת חנ"ז: סקירת תכנוני המס העיקריים
תכנון המס של ארזים: תכנון מס באמצעות "שומר מסך" 
תכנון מס - חנ"ז, חמי"ז: אחזקה על ידי תושב חוזר ותיק או עולה חדש 
החלטת מיסוי בהסכם: חנ"ז (חברה עיסקית) 
רווחים שלא שולמו: פרשנות רשות המסים 
חנ"ז, חמי"ז ואמנות המס: תכנון מס
הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה: טיוטת חוק ההסדרים 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד


logo בניית אתרים