עדכוני מיסוי בינלאומי - אוקטובר 2014  

סין|בריטניה|יוון|ישראל|ארצות הברית|אמנות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2014 

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף. 

סין

רשות המסים בסין פרסמה לאחרונה חוזר מס הכנסה מספר 24, אשר מפרש את הכללים ביחס לקביעת מעמד של בעלים שביושר, לעניין משטר המיסוי הנוהג בהתאם לדיני המס  בסין בדבר השקעות מסוימות של משקיעים זרים בסין המופקדים ב-Offshore Professional Institutions. אחת ההבהרות החשובות בחוזר קובעת כי גם משקיעים זרים בהשקעות אשר נקבעו בחוק יהיו זכאים להטבות מכוחן של אמנות מס, בתנאים מסוימים, ובלבד שהינם הבעלים שביושר בהשקעותיהם המאושרות.

ראו גם:

תכנון מס להשקעות בסין 

בריטניה

רשות המסים ומשרד האוצר בבריטניה הודיעו על הכוונה להטיל מס רווחי הון גם על תושבי חוץ בגין מימוש נדל”ן למגורים, החל מאפריל 2015. כיום בריטניה אינה מטילה מס רווחי הון על יחידים או חברות תושבי חוץ, בגין עליית הערך במכירה של נכסי נדל”ן המשמשים למגורים ונמצאים בתחומה. לאחר כניסת התיקון לתוקף, יחול מס רווחי הון בשיעור של 28% על תושבי החוץ – יחידים, חברות, שותפויות, נאמנויות וכדומה בגין נכס נמכר המשמש למגורים.

ראו גם:

פטור ממס רווחי הון לתושבי חוץ

המעבר למקלט המס בלונדון יחסוך לעידן עופר מאות מיליוני דולרים במכירת כיל 

יוון

בהתאם לחקיקה חדשה ביוון יחולו מספר שינויים ביחס למשטר פטור ההשתתפות הקיים בדיני המס שלה. בחקיקה נקבע כי הכנסות דיבידנד המתקבלות על‑ידי חברות תושבות יוון תהיינה פטורות ממס על הכנסה לפי כללי פטור ההשתתפות, ובלבד שהן עונות על מספר תנאים מצטברים, אשר עיקרם: (1) החברה-הבת מחלקת הדיבידנד היא ביוון או במדינה אחרת תושבת האיחוד האירופי; (2) החברה מקבלת הדיבידנד תושבת יוון, מחזיקה למעלה מ‑10% מהון המניות של החברה המחלקת, לתקופה של 24 חודשים רצופים לפחות; (3) מתקיימים התנאים המפורטים בעניין זה בדירקטיבה האירופית חברת אם‑בת.

להרחבה בעניין פטור השתתפות, ראומדריך למיסוי חברת החזקות, כולל המלצות לתכנון מס 

ישראל

תוכנית החדשה לגילוי מרצון פורסמה בתחילת חודש ספטמבר 2014.

ראו גם:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה 

ארצות הברית

רשות המסים בארצות הברית (ה-IRS) הודיעה על כוונתה להקשיח את המדיניות ביחס למיסוי מיזוגים. הכוונה היא לשינויים בפרשנות הוראות סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי. ההודעה של ה-IRS באה על רקע הצעות לתיקוני חקיקה בנושא זה, כתוצאה מרכישות של חברות אמריקאיות על ידי תאגידים זרים.

ראו גם:

תכנון מס באמצעות מיזוג בינלאומי

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית 

אמנות מס

  • קרואטיה – הודו: אמנה חדשה למניעת כפל מס נחתמה בין קרואטיה להודו.
  • קפריסין – ספרד: אמנה חדשה למניעת כפל מס נחתמה בין קפריסין לספרד.
  • קפריסין – נורבגיה: אמנת המס בין קפריסין לנורבגיה נכנסה לתוקף.
  • בלגיה – נורבגיה: אמנה חדשה למניעת כפל מס נחתמה בין בלגיה לנורבגיה. 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

 

לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט