עדכוני מיסוי בינלאומי - אוגוסט 2016

ליכטנשטיין| האיחוד האירופי| דרום אפריקה|בריטניה|טורקיה|ארגנטינה|אמנות מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2016

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף.

ליכטנשטיין

הממשלה בליכטנשטיין פרסמה דו"ח בעניין יישום תוכנית BEPS של ארגון ה-OECD.
ראו גם: ההסכם המולטילטרלי של ה OECD להחלפת מידע

האיחוד האירופי

פורסמה הדירקטיבה של האיחוד האירופי בעניין מניעת העלמות מס (Council Directive EU 2016/1164 of 12 July 2016).

ראו גם:
התוכנית של ה-OECD למאבק בתכנוני מס
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס

דרום אפריקה

רשות המסים בדרום אפריקה (South African Revenue Service) פרסמה לאחרונה טיוטת נוהל גילוי מרצון מיוחד (Special Voluntary Disclosure Program), זאת ביחס לכספים בחשבונות בנק בלתי מדווחים.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014

בריטניה

רשות המסים בבריטניה החלה לבחון לאחרונה את השלכות המס של הברקזיט (Brexit). מדובר בהשלכות מיסוי ישיר ומיסוי עקיף. ביחס למיסוי הישיר, קיימות סוגיות רבות, ובכלל זה תחולת הדירקטיבות והוראות של האיוד האירופי ביחס ליישומן. נציין כי קיימות התחייבות מקבילות של בריטניה בהקשר של החלפת מידע, ולכן הן ימשיכו ללא קשר לברקזיט. כך הוא לדוגמא ביחס לפרויקט ה- BEPS של ה-OECD.

להרחבה ביחס למיסוי בבריטניה, ראו: מדריך מיסוי - בריטניה
להרחבה בעניין פרויקט ה BEPS, ראו:
תוכנית ה- BEPS והמאבק בתכנוני מס בינלאומיים
התוכנית של הOECD  למאבק בתכנוני מס

טורקיה

משרד האוצר הטורקי הגיש לפרלמנט הצעת חקיקה בנושא הליך גילוי מרצון על כספים וחשבונות בנק בלתי-מדווחים

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
המאבק הבינלאומי בתכנוני המס

ארגנטינה

ארגנטינה פרסמה לאחרונה חקיקה חדשה הכוללת נוהל גילוי מרצון, זאת ביחס לכספים בחשבונות בנק בלתי מדווחים, לרבות במקלטי מס.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014

אמנות מס

להלן עדכונים בנושא אמנות למניעת כפל מס:

  • צ'ילה-איטליה: האמנה למניעת כפל מס בין איטליה לצ'ילה אושררה לאחרונה על ידי איטליה.
  • בריטניה-איחוד האמירויות: האמנה למניעת כפל מס בין בריטניה לאיחוד האמירויות אושררה לאחרונה על ידי בריטניה.
  • קפריסין-הודו: ממשלת קפריסין הודיעה לאחרונה על נוסח אמנה חדשה למניעת כפל מס עם הודו, אשר תחליף את האמנה הישנה בין המדינות.

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

2all - בניית אתרי אינטרנט