רווחים שלא שולמו - פרשנות רשות המסים

מס הכנסה|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

רשות המסים פרסמה בתחילת דצמבר 2011 את חוזר מס הכנסה מס' 13/2011 בנושא: סעיף 75ב - הבהרות לעניין "סכום הרווחים שלא שולמו". להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

להלן קישורים להוראות החוזר האמור, כולל הערות שונות, ביקורת והפנייה למקורות נוספים. לעמדתי, חלק מהקביעות בחוזר החדש מנוגדות לפרשנות ראויה של החקיקה.

רווחים שלא שולמו - רקע כללי

רווחים שלא שולמו הנובעים משינויי מבנה

שינוי מבנה פטור ושינוי מבנה לא חייב

שינוי מבנה על-פי דין

חישוב רווחיה או הכנסותיה הכוללים של חברה עסקית

אופן קיזוז הפסדי חנ"ז
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

טואול - בניית אתרים