החלטות מיסוי רשות המסים - קביעת תושבות
 
החלטות המיסוי בנושא קביעת תושבות אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המתבסס על האמור כאן. להשלמת התמונה, ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.
 
קביעת תושבות זרה ביחס לשנה מסוימת
קביעת תושבות החל משנה מסוימת
קביעת מועד בו נישום חדל להיות תושב ישראל
ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה
קביעת תושבות ומיסוי אופציות
קביעת תושבות לעניין סעיף 16 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית
מועד ניתוק תושבות ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
יחיד כתושב ישראל לעניין אמנת מס
 
להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
מומלץ להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של ההחלטה, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי
logo בניית אתרים