קביעת תושבות זרה ביחס לשנה מסוימת

להלן "החלטת מיסוי" 17/07, בכל הנוגע לאופן קביעת תושבות היחיד, אשר התפרסמה בקובץ החלטות מיסוי של רשות המיסים, בתחום המיסוי הבינלאומי. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

העובדות

בשנת 1980 עזב הנישום את ישראל עם אשתו והיגר למדינה שאינה מדינת אמנה. בשנת 2006 קיבל אזרחות באותה מדינה. נכון למועד עזיבתו לא היה בבעלות הנישום בית מגורים או כל נכס אחר בישראל. בשנתיים הראשונות לשהייתו בחו"ל עבד בחברה ישראלית.

מתום העסקתו בחברה הישראלית החל להקים חברות זרות שבשליטתו שמתנהלות ונשלטות מחוץ לישראל וממועד זה מנהל הנישום קשרים כלכליים, אישיים וחברתיים במדינה הזרה. הוא עובד בה מנהל בה את עסקיו, ומחזיק חשבונות בנק. הנישום מדווח על הכנסותיו במדינת מושבו בהתאם לחוקי המס בה.

בשנת 1986 התגרש מאשתו הראשונה ובשנת 1992 נישא בשנית לאזרחית ותושבת המדינה הזרה. במהלך השנים נולדו לבני הזוג 3 ילדים. בבעלות הנישום בית מגורים חכור במדינה הזרה. לנישום חשבון בנק בישראל המסווג כחשבון תושב חוץ, על שם אשתו וילדיו בו מתבצעת פעילות אפסית ללא יתרת זכות.

במהלך כל שנות שהייתו בחו"ל הגיע הנישום לביקורים בישראל לתקופות שלא עלו על 48 ימים בשנה למעט בשנים 2005 ו - 2006 בהם שהה מעל 100 ימים בשל בעיות רפואיות שהסתבכו. בני משפחתו של הנישום לרוב לא היו עמו בעת ביקוריו בישראל. מתחילת שנת 2007 ועד למועד החלטת מיסוי זו שהה הנישום בישראל כ- 50 ימים. בשנת 2004 רכש שני נכסים להשקעה וכן כלי רכב לאספנות.

פרטי הבקשה

הנישום ביקש להיחשב כתושב חוץ בשנת המס 2007.

החלטת המיסוי ותנאיה

הנישום ייחשב לתושב חוץ בשנת המס 2007 בכפוף לתנאים בהחלטה. תוקפו של האישור לשנת המס 2007 בלבד ואין באמור בהחלטה לקבוע דבר לעניין שנות המס הבאות או להצביע על כוונת רשות המסים לקבוע החלטה דומה לשנים הבאות. הנישום לא ישהה בישראל תקופה העולה על 80 ימים בשנת המס 2007. אם תהיה חריגה במספר ימי השהייה בישראל, תיחשב החריגה כאמור שלעצמה כהפרה של תנאי ההחלטה מצד הנישום אשר יחייב אותו לדווח לפקיד השומה.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
 
logo בניית אתרים