עדכוני מיסוי בינלאומי - פברואר 2014 

איטליה|קפריסין|אוסטרליה|רומניה|פורטוגל|וייטנאם|קזחסטאן|אמנות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

פברואר 2014 

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף. 

איטליה

איטליה הודיעה לאחרונה על תוכנית מיוחדת להכרה בהוצאות מחקר ופיתוח. הוצאות יוכרו עד ל 2,500,000 יורו בשנה. 

קפריסין

שיעור המע"מ בקפריסין עלה מ-18% ל-19%.

ראו גם: קפריסין: תכנון מס למשקיעים מישראל 

אוסטרליה

אוסטרליה שוקלת להכריז על תוכנית לגילוי מרצון ביחס לכספים המוחזקים במקלטי מס. 

רומניה

  • חקיקת פטור השתתפות ברומניה, המעניקה הטבות מס לחברות אחזקה נכנסה לתוקף החל מינואר 2014. להרחבה בנושא פטור השתתפות, ראו: מדריך למיסוי חברת אחזקות
  • משרד האוצר של רומניה פרסם הצעה לתיקון חקיקת המס הרומנית במגוון נושאים, בין היתר, קביעת פטור ממס על הימורים בתנאים מסוימים. 

פורטוגל

רפורמה חדשה במיסוי חברות בתוקף מינואר 2014, ובכלל זה הפחתת מס החברות מ 25% ל – 23%.

ראו גם: אמנת מס ישראל פורטוגל 

וייטנאם

משרד האוצר הוייטנאמי פרסם הוראת ביצוע בעניין הסכמי מחירי העברה, ביחס לעסקאות מקומיות ובינלאומיות (Circular 201/2013/TT-BTC)

ראו גם: אמנת מס חדשה בין ישראל לוייטנאם 

קזחסטאן 

ה-OECD הודיע לאחרונה על הצטרפותה של קזחסטאן לאמנה הרב-צדדית בענייני מס. קזחסטאן היא המדינה ה-64 אשר מצטרפת לאמנה זאת. 

אמנות מס

  • קפריסין-ספרד: האמנה למניעת כפל מס בין קפריסין לספרד אושררה על ידי הסנאט הספרדי.
  • אירלנד-אוקראינה: האמנה למניעת כפל מס בין אירלנד לאוקראינה אושררה לאחרונה על ידי אירלנד.
  • ישראל-מלטה: ביום ט"ז בטבת התשע"ד (19 בדצמבר 2013) פורסם בקובץ התקנות צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מלטה), התשע"ד-2013 (ק"ת 7317 התשע"ד, מיום 26.12.13, עמ' 339). בצו בחתימת שר האוצר נקבע כדלקמן: בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה, אני מודיע ומצווה לאמור: (א)   מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ו בתמוז התשע"א (28 ביולי 2011), בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מלטה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (להלן - ההסכם).(ב)   להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל בשנת המס המתחילה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך.
  • ישראל-הונג קונג: ישראל והונג קונג פתחו בהליך לקראת חתימה על אמנה למניעת כפל מס. סבבי פגישות בין נציגי ישראל לנציגי הונג קונג התקיים בין התאריכים 20 בינואר עד 24 בינואר 2014.    

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס) 

לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט