אמנת מס ישראל פורטוגל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: ינואר 2008
עידכון:  מאי 2016

אמנת המס בין ישראל לפורטוגל נחתמה ביום 26.9.2006, והיא נכנסה לתוקף ביום 1.1.2008 (לגבי מסים המנוכים במקור נכנסו הוראותיה לתוקף ביום 24.3.2008). אמנת המס בין ישראל לפורטוגל מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה-OECD.

להלן ההוראות המרכזיות באמנת המס בין ישראל לפורטוגל:

דיבידנד

שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל-5% אם מדובר בחברה המחזיקה 25% ומעלה בהון החברה משלמת הדיבידנדים. שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל-10%, אם מדובר בחברה המחזיקה 25% ומעלה בהון החברה משלמת הדיבידנד, והדיבידנד משתלם מרווחים הכפופים למס בישראל בשיעור נמוך מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי (במקרה של חברה הנהני מהטבות בחוק לעידוד השקעות הון). בכל מקרה אחר (דיבידנד ליחיד או לחברה שאינה בעלת שליטה), שיעור ניכוי המס במקור מדיבידנד מוגבל ל-15%.

סעיף 6 לפרוטוקול מבהיר, כי המונח "דיבידנדים" כולל גם רווחים המיוחסים לפי הסכם להשתתפות ברווחים

ריבית ותמלוגים

באמנת המס בין ישראל לפורטוגל הוגבל שיעור ניכוי המס במדינת המקור ל-10%.

האמנה מעניקה פטור ממס במדינת המקור לגבי ריבית המשולמת ביחס להלוואה שניתנה או הובטחה על ידי ממשלת המדינה השנייה, יחידת משנה מדינית או מנהלית שלה, או הבנק המרכזי שלה, או אם היא משולמת למוסד המבטח סיכוני סחר חוץ, במידה שהוא פועל מטעם המדינה השניה.

רווח הון

באמנת המס בין ישראל לפורטוגל אומץ הכלל באמנת המודל של ה-OECD, לפיו מוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור, אלא אם הרווח הופק ממכירת מקרקעין או ממכירת מניות בחברה שלמעלה מ-50% משוויה הוא ממקרקעין.

מחירי העברה

באמנת המס בין ישראל לפורטוגל נקבע כי כאשר מדינה חייבה במס מיזם שלה, ורווחים אלה מוסו גם במדינה האחרת (עקב יישום מדיניות מחירי העברה), אזי נקבע בסעיף 9(2) לאמנה ובסעיף 5 לפרוטוקול, כי על מדינה זו לבצע התאמה ראויה של סכום המס שחויב בה, אם יש הצדקה לכך. 

תכנון מס

לאור העובדה כי פורטוגל חברה באיחוד האירופי, ניתן לעשות שימוש בחברת אחזקות תושבת מדינה אחרת, לדוגמא קפריסין, וכך ליהנות מהעברת כספים (דיבידנד, תמלוגים וריבית) פטורה ממס בין החברה הפורטוגלית לחברה הקפריסאית, ומשם לישראל ללא ניכוי מס במקור. 

ראו גם: מיסים על השקעות נדל"ן בפורטוגל 

להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עו"ד מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
טואול - בניית אתרים