רשות המסים נגד ישראלים בעלי הכנסות בחו"ל

חקירות|חשודים|חשבון בנק

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

רשות המסים הודיעה לאחרונה כי היא החלה לפעול כנגד תושבי ישראל שיש להם הכנסות ונכסים בחו"ל, ובמיוחד חשבונות בנק בחו"ל, אשר אינם מדווחים, ואשר לא נצלו את ההזדמנות שניתנה בהליך הגילוי מרצון שהקנה חסינות מהליך פלילי.

לפני כשנה, רשות המסים פרסמה את נוהל גילוי מרצון במסגרתו נתנה הזדמנות לתושבי ישראל להצהיר, על כספים, רכוש והון המוחזקים בחשבונות בנק בחו"ל ואשר לא דווחו עליהם. הליך זה הסתיים ביום 27.9.12. בימים אלה מנהלת רשות המסים חקירות במספר תיקים בהם התקבל מידע על הכנסות לא מדווחת, כמפורט להלן, וצפויים מעצרים נוספים.

בהודעה שפרסמה רשות המסים מופיעים שמות של ישראלים הנחקרים בימים אלה על ידי מחלקת החקירות ברשות המסים בחשד להעלמת הכנסות שהופקו בחו"ל, ואי-דיווח על הכנסות ונכסים שנצברו בחשבונות בנק בחו"ל.

רשות המסים מפרסמת בכוונה את השמות על מנת ליצור הרתעה. לעמדתי, פרסום השמות של החשודים בעייתי מאוד. להלן תיאור המקרים הנחקרים ברשות המסים, בהתאם להודעה של הרשות, אך בהשמטת השמות של תושבי ישראל החשודים בהעלמת הכנסות שהופקו בחו"ל, ואי-דיווח על הכנסות ונכסים שנצברו בחשבונות בנק בחו"ל.

חקירות מס הכנסה מרכז

במשרד חקירות מס הכנסה מרכז מתנהלת חקירה נגד נישום, מנהל ובעלים של חברת בע"מ, העוסקת במכירת רכיבים אלקטרוניים לתעשיות ההייטק בארץ ובחו"ל. מהבקשה למעצר עולה כי מסמכים רבים, הקשורים לחשדות הנחקרים, נתפסו אצל רואה החשבון וכן בחיפוש בביתו של החשוד.

עוד עולה מהחקירה כי ספק רכיבי אלקטרוניקה בטאיוואן מזכה את החשוד בעמלות המופקדות בחשבון בנק בחו"ל. העמלות הסתכמו ב- 1,123,210$ בשנים 1994 - 2011 ולא דווחו לרשות המסים. כמו כן, בשנים 2003 - 2009 נצמחו לחשוד הכנסות מהשכרת נכסים וריביות מחו"ל, הנאמדות במאות אלפי שקלים. בנוסף, עפ"י החשד, הנפיק החשוד תלושי שכר פיקטיביים לבנו.


בהצהרת ההון שהגיש החשוד ליום 31.12.09, לא ניתן ביטוי למלוא השקעותיו של החשוד בחו"ל ולמלוא חשבונות הבנק בחו"ל. בית משפט השלום בתל אביב, שחרר את החשוד תחת מגבלות.

חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום

במשרד חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, נחקרה נישומה מאשדוד, עובדת שכירה בבנק דיסקונט שלא דווחה למס הכנסה על הכנסותיה, למעט הכנסות ממשכורת. כפי שנמסר בבקשה למעצר שהוגשה לבית המשפט, ממידע שהגיע למחלקת המודיעין של מס הכנסה עלה כי לחשודה היו מניות בחברה פעילה בבלרוס, אותן מכרה בשנת 2009, בסכום של 1,800,000$. התמורה הועברה לחשבונות בנק בחו"ל של החשודה וחלקה הועברה לארץ בהעברות בנקאיות באינטרנט.

נערך חיפוש בבית החשודה ונתפס חומר רב. החשודה אשרה את תוכן ההסכם וקשרה את עצמה לעבירה. בית משפט השלום בירושלים שחרר את החשודה תחת מגבלות.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט