הרפורמות במסים בחוק ההסדרים
 

תכנית כלכלית|שינויים|מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מדריך זה כולל סקירה של רפורמות במערכת המס אשר בוצעו במסגרת חוקי ההסדרים, תוכניות כלכליות ו/או חוקי התייעלות כלכלית, אשר יושמו במסגרת אישורי תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, וזאת החל משנת 2013. הסקירות כוללות, בין היתר, התייחסות לשלבי החקיקה השונים, החל משלב תזכיר החוק, ועד לאישור החקיקה בכנסת. שימו לב לכך שחלק מההצעות לרפורמה במערכת המס הנדונים בשלב הראשוניים של החקיקה אינן מתקבלות ו/או עוברות שינויים שונים במסגרת אישור החקיקה בכנסת.

רשימת הסקירות:
פרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017
השינויים במסים בתוכנית הכלכלית 2016
פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015
תיקוני החקיקה במסים אושרו בכנסת (חוק ההסדרים 2013-2014)
השינויים במערכת המס: 2013-2014
השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים