עדכוני מיסוי בינלאומי - דצמבר 2013 

מקסיקו|רוסיה|הונגריה|אמנות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2013 

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף. 

מקסיקו

רשויות המס במקסיקו פרסמו לאחרונה הנחיות המבהירות, מתי יחול ניכוי מס במקור בשיעור של 40% על תשלומים המבוצעים במיוחד למקלטי מס, וכן הנחיות בדבר הזכאות לקבלת זיכוי בגין מס זר במקסיקו.

ראו גם: תכנון מס להשקעות במקסיקו 

רוסיה

חברות רוסיות נערכות ליישום הכללים החדשים בעניין מחירי העברה. ביקורות של רשות המסים הרוסית צפויות בחודשים הקרובים. להלן סקירה תמציתית על כללי מחירי העברה ברוסיה. 

כללי מחירי העברה ברוסיה, בדומה לכללים שנקבעו על ידי ארגון ה-OECD, חלים בעיקרון על עסקאות בין צדדים קשורים. אלא, שקיימים הבדלים מסוימים בין הכללים של ה-OECD לכללים ברוסיה. כללי מחירי העברה ברוסיה מחמירים יותר מכללי ה-OECD. כך לדוגמא, כללי מחירי העברה ברוסיה חלים בעסקאות עם חברות ממקלטי מס, הגם שלא מדובר בצדדים קשורים. 

ברוסיה, בדומה למדינות רבות, קיימת האפשרות לחתום עם רשות המסים המקומית על "הסכם מחירי העברה". אמנם, אפשרות זאת של חתימה על הסכם בעניין המחירים הבין-חברתיים, קיימת רק לתאגידים גדולים. 

להרחבה בנושא מחירי העברה בישראל, ראו המדריך למחירי העברה 

הונגריה

ארגון ה-OECD הודיעה לאחרונה על הצטרפותה של הונגריה לאמנה הרב-צדדית בענייני מס.  הונגריה היא המדינה ה-61 המצטרפת לאמנה הזאת.להלן רשימת המדינות שכבר חתמו על האמנה:

Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belize, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Moldova, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and United States. 

אמנות מס

  • מלטה-ישראל: ממשלת מלטה אשררה לאחרונה את האמנה למניעת כפל מס עם ישראל (Legal Notice 343 of 2013).
  • קנדה-סרביה: האמנה למניעת כפל מס בין קנדה לסרביה נכנסה לתוקף .
  • אוסטריה-רומניה: פרוטוקול חדש לאמנה למניעת כפל מס בין אוסטריה לרומניה נכנס לתוקף. 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס) 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט