סיכום השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2011

שכירים|דו"ח|הכנסה|פקודה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2012

רשות המסים פרסמה ביום ‏‏20 במאי 2012 את הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 בנושא ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת הביצוע היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. להלן טבלת סיכום השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2011. ראו גם: סיכום השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2011
 
 

מקור השינוי (חקיקה, פסיקה, החלטה וכו')

טופס

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

מהות השינוי

פסק דין שיבטון

1301

חלק ג - הכנסות מיגיעה אישית:

סעיף 5 ב. שדה 358, מענקי פרישה שנתקבלו בשנים קודמות וניתן לגביהם אישור פריסה לפי סעיף 8(ג) לפקודה, הסכום שמתייחס לשנת מס זו. אין שינוי במלל, אלא המחשב יאפשר ניכויים גם בגין ההכנסה זו.

בהתאם לפסק הדין יש להתייחס להכנסות הרשומות בשדה 358 באופן זהה להכנסות הרשומות בשדה 258, כלומר יתאפשר מתן ניכויים וכן פטור נכה גם מההכנסות הרשומות בשדה 358.

תיקון 68 לחוק עידוד להשקעות הון

1301

חלק ה- הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים:

בשדה 060 ,שיעור מס של 15% נוסף במלל: "דיבידנד ממפעל מועדף".

סיום תקופת הוראת השעה לסעיף 125ב לפקודה

1301

חלק ה- הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים:

הורד מהטופס שדה 231 – "דיבידנד מחלוקת רר"ל שנצברו עד 31.12.2002 - מס בשיעור של 12% (מצורף טופס 805)".

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012- סעיף 20, תעשיה עתירת ידע- הוראת שעה.

לעניין זה, ראו: הטבות מס בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012

1301

חלק יב - ניכויים אישיים:

נוספו שדות 283/282 – "ניכוי של השקעה מזכה במניות "חברת מטרה".

התרת השקעה של יחידים במניות חברות עתירות מו"פ כהוצאה.
 

סעיף 35(ד) לפקודה.

לעניין זה, ראו: נקודות זיכוי לתושב חוזר - תיקון סעיף 35 לפקודה

1301

135

חלק יג - נקודות זיכוי:

נוספו שדות 296/295 - תאריך החזרה של תושב חוזר מוטב.

לשימוש המשדר:

נוספו שדות 235/236 "תושב חוזר מוטב". יצוינו מספר חודשים לצורך מתן נקודות הזיכוי בדומה לעולה חדש.

הושווה מעמדו של תושב חוזר מוטב למעמדו של עולה חדש לעניין נקודות זיכוי.

סעיף 97(ב) לפקודה.

לעניין זה, ראו: פטור ממס על הכנסות הוניות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

1399(י)

בפרטי המכירה נוסף

- עולה חדש/ תושב חוזר ותיק

- תושב חוזר

מתאריך ______

לשימוש המשדר נוסף בנכס בחו"ל 3- עולה חדש או תושב חוזר ותיק, 4- תושב חוזר

עולה חדש/תושב חוזר ותיק המוכר נכס בחו"ל לאחר 10 שנים מיום שהיה לתושב ישראל, יהיה חלק רווח ההון הריאלי ממכירת הנכס עד תום תקופת הפטור פטור ממס, ויתרת רווח ההון חייבת במס בשיעור הקבוע בסעיף91(ב). תושב חוזר פטור ממכירת נכס שרכש מחו"ל בתקופת היותו תושב חוץ.

הסימון בטופס יגרום לכך שהמחשב יחשב את רווח ההון באופן ליניארי כאמור לעיל.

ראו גם: ריכוז טבלאות בדיני מיסים ומיסוי בינלאומי 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים