סיכום השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2011 

חברות|דו"ח|הכנסה|פקודה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2012

להלן טבלת סיכום השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2011, מתוך הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 בנושא ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת הביצוע היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. ראו גם: סיכום השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2011.

מקור השינוי (חקיקה, פסיקה, החלטה וכו')

טופס

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

מהות השינוי

תיקון 68 לחוק עידוד להשקעות הון.

לעניין זה, ראו: תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון

1214

חלק א - פרטים על החברה:

הוסף בסעיף 4 בחלק זה –

א. במפעל מועדף יש לצרף טופסי 901א (טופס חדש) בכל אחת משנות ההטבה.

החל מתאריך 1.1.2011 הסדר חדש: "חברה מועדפת" זכאית לשיעור מס חברות מופחת לגבי "הכנסה מועדפת" שהפיק "מפעל מועדף" שבבעלותה מפעילות בישראל. כעיקרון נקבע בתיקון כי מפעלים שחלו עליהם מסלולי ההטבות עפ"י הדין הישן רשאים להישאר במסלולים אלה עד לתום תקופת ההטבות או להודיע ע"ג טופס 908 כי הם מוותרים על כל המסלולים עפ"י הדין הישן ומבקשים לעבור לדין החדש החל על מפעל מועדף.

תיקון 68 לחוק עידוד להשקעות הון

1214

חלק ו- הכנסה חייבת: נוספו שדות הכנסה ממפעל מועדף.

039 - בשיעור של 10% אזור פיתוח א.

040 - בשיעור של 15% אזור אחר.

שיעורי מס חדשים: לגבי מפעל מועדף באזור פיתוח א' - 10%, במפעל מועדף אחר - 15%.

תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון

1214

לשימוש המשדר: בשדה 102 נוספה אופציה 4 - נתבעו הטבות כמפעל מועדף.

חברה הרושמת הכנסות בשדות החדשים 039 או 040, חייב המשדר לאפיין חברה זו בשידור שדה 102 עם קוד 4.

תיקון 68 לחוק עידוד להשקעות הון

1214

חלק י - הכנסה פטורה: נוסף שדה 068 – "דיבידנד פטור מרווחי מפעל מועדף או מרווחי מפעל מוטב/מאושר בהתאם לתיקון 68".

על דיבידנד שחברה מועדפת תשלם ליחיד מרווחי המפעל המועדף יחול מס בשיעור של 15%, ואילו על דיבידנד בין חברתי מרווחי המפעל המועדף יחול הדין שנקבע בפקודה, כלומר יינתן פטור. סכום הדיבידנד שירשם בשדה זה הוא מתוך הדיבידנד הפטור שנרשם בשדה 209.

סיום הוראת השעה לעניין סעיף 125ב

1214

חלק טו' דיבידנד שחולק: הורד שדה 231 - מתוך סה"כ הדיבידנד: דיבידנד שחולק החייב במס בשיעור 12%.

הוראת השעה בדבר חלוקת דיבידנד בשיעור מס מופחת של 12%, בגובה רווחים ראויים לחלוקה, הסתיימה.

תיקון 68 לחוק עידוד להשקעות הון

נוסף שדה 149 - מתוך סה"כ הדיבידנד: דיבידנד שחולק ממפעל מועדף.

אפיון הדיבידנד שחולק מרווחי מפעל מועדף מכלל הדיבידנד שחולק.

 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים