מדריך ניכוי פחת על קניין רוחני

מטרת המדריך היא לסקור את דיני המס, לרבות הפסיקה, ביחס לטיפול בפחת על קניין רוחני. המאמרים במדריך דנים באסטרטגיות שונות לתכנון מס, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.

ניכוי פחת על קניין רוחני

הוראות דיני המס ביחס לפחת

פסקי דין בנושא ניכוי פחת

תקינה חשבונאית - פחת על קניין רוחני  

ניכוי פחת בגין טכנולוגיה

ניכוי פחת בגין מוניטין

ניכוי פחת בגין סימני מסחר ושמות מסחר

הטבות מס לחברות הייטק - הפחתת רכישת מניות כהוצאה

טבלת סיכום - שיעורי פחת קניין רוחני
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים