ניכוי פחת בגין סימני מסחר ושמות מסחר

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2010

פקודת סימני המסחר מגדירה בסעיף 1 את המונח "סימן מסחר" כך: "סימן המשמש או מיעד לשמש לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר". מטרתו של סימן המסחר היא לקשר בין מוצר או שירות כלשהו לבין היצרן או נותן השירות. קשר כאמור מבחין את המוצר או השירות הנושאים את הסימן ממוצרים או שירותים של שאר המתחרים בשוק.

הסימן אינו חייב להיות רשום בישראל על מנת להינות מהגנת החוק. כך סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 - הגדרות, קובע: "סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק.;"

סימני מסחר ושמות מסחר הם המרכיבים היוצרים את המוניטין, ולפיכך נראה כי יש להתייחס אליהם, לעניין דיני המס, כאל מוניטין. כך, בפסק הדין שרון (ראו לעיל), נאמר כי "כאשר נמכר עסק, נמכרים, ברגיל, גם מקצת מאותם יתרונות היוצרים את המוניטין של העסק ובהם, מיקומו של העסק, שמו וכלים המאפשרים גישה ללקוחותיו, לצורך שימור זיקתם לעסק".

הנטייה היא להרחיב את המושג "מוניטין" ולכלול בתוכו כל יתרון הקשור לעסק. יתרון זה יכול לנבוע, לדעתו של השופט הס בפסק דין שפריר "... ממיקומו המיוחד ושמו המקצועי הטוב או מכל גורם רלוונטי אחר המשפיע ישירות או בעקיפין על ערכו של העסק. המוניטין כולל את מכלול היתרונות הנובעים מעסק פלוני מעבר לערך החשבונאי שלו".

מהפסיקה וכתבי מלומדים עולה כי ניתן לכלול, תחת הכותרת והגדרת "מוניטין", גם מרכיבים כמו סימני מסחר ושמות מסחר, שהינם נכסים בפני עצמם. בסקירה קצרה של משפט משווה ראינו, כי ניתן לנכות את הפחת בגין רכישת סימני מסחר ושמות מסחר. לאור האמור, אנו בדעה כי יש מקום להתיר ניכוי פחת בגין סימני מסחר ושמות מסחר, בדומה לכללים שנקבעו לעניין מוניטין (ראו: ניכוי פחת בגין מוניטין). לדעתי, יש לכלול בזה גם שמות מתחם (Domain Names), וזאת בניגוד לעמדה, לכאורה, של רשות המסים בנושא זה. לפיכך יש לנכות פחת בשיעור של 10% בגין סימני מסחר, שמות מסחר ושמות מתחם.

להרחבה, ראו: מדריך ניכוי פחת על קניין רוחני

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט