ד"ר אבי נוב בפסיקה הישראלית  

מיסים|פסק דין|מאמר|תכנון מס|מיסוי בינלאומי 


להלן רשימה של מאמרים של ד"ר אבי נוב, עו"ד, אשר צוטטו בפסקי דין של בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ
:

ד"ר אבי נוב, מורה נבוכים לקיזוז הפסדים מישראל ומחו"ל, מיסים כב/6 א-12 (2008) - מאמר זה צוטט על ידי כב' השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון, בפסק הדין ע"א 7800/10, עו"ד רונן מטרי נגד אליעזר אלקון ואח'.

ד"ר אבי נוב, תכנון מס בינלאומי ונורמות אנטי-תכנוניות: ניתוח משפטי-כלכלי, מיסים יט/2 א-88 (2005) - מאמר זה צוטט על ידי כב' השופט אליעזר ריבלין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, בפסק הדין ע"א 2965/08, סגנון שרותי תקשוב בע"מ נגד פקיד שומה פתח תקווה.

ד"ר אבי נוב וגלי ברכאל, ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי חוץ, מיסים כג/3 ה-5 (2009) – מאמר זה צוטט על ידי כב' השופט רון סוקול בפסק הדין ע"מ 37396-02-12, אסמי עוז 2000 בע"מ נגד פקיד שומה חדרה.

ד"ר אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008) פרק 4, פסקה 4.4 - ספרו של ד"ר אבי נוב, עו"ד, צוטט על ידי כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר בפסק הדין ע"מ-3710110-11, רצון נגד פקיד שומה נתניה.

ד"ר אבי נוב, היחס שבין אמנות המס והדין הפנימי, רואה החשבון, נ"ב 1, 441, וכן ד"ר אבי נוב, תכנון מס בינלאומי ונורמות אנטי-תכנוניות: ניתוח משפטי-כלכלי, מיסים יט/2, א-88 - מאמרים אלו צוטטו על ידי כב' השופט מגן אלטוביה בפסק הדין בש"א 5663/07, ינקו-וייס אחזקות בע"מ נגד פקיד שומה חולון.

ד"ר אבי נוב, תושבות התאגיד בפקודת מס הכנסה ובאמנות למניעת כפל מס מיסים כב/3 א-1 (יוני 2008) – מאמר זה צוטט על ידי כב' השופט ד"ר שמואל בורנשטיין, בפסק הדין ע"מ 32172-05-13 חברת שי צמרות נגד מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה.

ד"ר אבי נוב "השינויים הצפויים בחילופי המידע בין מדינות בענייני מסים" מיסים כח/1, 35 (2014); ד"ר אבי נוב "יישום חילופי מידע אוטומטיים בענייני מס" מיסים כט/6, 61(2015) ; ד"ר אבי נוב "המהפכה בהעברת מידע בין מדינות בענייני מס – סוף עידן הסודיות הבנקאית" מיסים כט/2, 37- (2015).  
שלושת המאמרים האלה צוטטו על ידי המשנה לנשיאה חנן מלצר, בפסק דין בג"ץ 8886/15 רפובליקנים מחו"ל בישראל נ. ממשלת ישראל

ד"ר אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), צוטט על ידי כבוד השופט ד' מינץ מבית המשפט העליון בפסק הדין ע"א 943/16 קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב.

לפסק הדין במחוזי, ראו: קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב


לפסקי דין בתחום המיסוי הישראלי והמיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי   

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים