מקלט מס בפנמה

אמנה|חילופי מידע|ניכוי מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: אוגוסט 2011

עדכון:   יולי 2014

ישראל חתמה בראשי-תיבות על אמנה למניעת כפל מס עם פנמה, הנחשבת כמקלט מס פופולארי. בהתאם להודעת משרד האוצר, האמנה נחתמה כחלק ממדיניות משרד האוצר להרחיב את רשת האמנות עליהן חתומה ישראל, המקנות הקלות מתשלום מסי כפל הנובעים מהשקעות הדדיות מחד, וגם מאפשרות חילופי מידע בין רשויות המס של המדינות מאידך. נציין גם כי משרד האוצר פועל לחתימה על הסכמים מיוחדים לחילופי מידע עם מקלטי מס.

עדכון - האמנה אושררה על ידי שתי המדינות, ראו: 
אמנת מס ישראל פנמה
האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפנמה 
ראו גם: הוראות חשובות באמנת המס בין ישראל לפנמה

ההוראות המרכזיות באמנה

אמנת המס עם פנמה, כוללת את ההוראות הבאות:

· שיעורי ניכוי המס במקור במדינה שבה מבוצע התשלום נקבעו ל-15% מתשלומי ריבית, דיבידנד ותמלוגים.

· חברה שתעסוק בביצוע פרויקט בנייה במדינה האחרת, תחויב במס רק אם הפרויקט יימשך למעלה מ-9 חודשים.

· האמנה מכילה סעיף החלפת מידע בין רשויות המס של שתי המדינות.

השפעות על ישראלים

בפנמה, שיעור הניכוי מס במקור בגין ריבית, דיבידנד, תמלוגים ודמי ניהול נע בין 5% ל-25%, אך חל רק על הכנסות שהופקו בפנמה עצמה. מאידך, פנמה אינה מנכה מס במקור על הכנסות של חברה פנמית אשר הופקו מחוץ לפנמה.

לפיכך, פנמה לא תנכה מס במקור ביחס לחברות פנמיות המוחזקות על ידי ישראלים (חברות החזקה וכד') ואשר מקור ההכנסה היא מחוץ לפנמה. כך לדוגמא, במקרה וחברת אחזקות פנמית בבעלות ישראלים מקבלת דיבידנד מחברת בת מחוץ לפנמה, פנמה לא תנכה מס במקור בגין העברת ההכנסות לבעלי השליטה מישראל.

מאידך, שיעור הניכוי במקור המופחת שנקבע באמנת ישראל פנמה יועיל לתושבי חוץ המחזיקים בחברות ישראליות באמצעות חברות פנמיות ובאותה מידה לתושבי ישראל המפיקים הכנסות בפנמה.

ראו גם: הקמת חברה בפנמה.

מומלץ לכל מי שמחזיק בחברה תושבת פנמה, או בחברה תושבת מקלט מס אחר, לקבל חוות דעת משפטית-מיסויית ביחס להשלכות המס בישראל של אחזקה בחברה כזאת.‏

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

logo בניית אתרים