הנחה במס על קצבה לעולים חדשים

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 9/2011) ביחס להנחה במס על קצבה בהתאם לסעיף 9ג לפקודה, מתוך חוזר מס הכנסה חלק ב': פרשנות רשות המסים להוראות תיקון 168 לפקודה.

ראו גם:
פרשנות רשות המסים והחלטות מיסוי
חוזר מס הכנסה- חלק א': פרשנות תיקון 168 לפקודה.
חוזר מס הכנסה- חלק ב': פרשנות תיקון 168 לפקודה.

כללי

במסגרת תיקון 132 לפקודה, הוסף סעיף 9ג, בו נקבע כי סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל, בשל עבודתו במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה.

בהתאם לאמור בחוזר 17/2002, הטבה זו ניתנה גם למי שעזב את הארץ בהיותו קטין וחזר אליה ובלבד שהינו זכאי לקצבה בגין עבודה שביצע בחו"ל לפני שחזר לישראל. במסגרת תיקון 168 לפקודה הורחבה תחולת הסעיף כך שההטבה האמורה תחול גם על תושב חוזר ותיק שחזר לישראל החל מיום התחילה (1.1.2007) ואילך.

יובהר כי הקלה זו אינה מוגבלת לתקופה מסוימת ממועד חזרתו או עלייתו של היחיד אך בהתחשב בעובדה שבמשך 10 השנים הראשונות לעלייה או לחזרה לישראל זכאי אותו יחיד לפטור מלא ממס על הקצבה האמורה לפי סעיף 14(א) לפקודה, יהא סעיף 9ג לפקודה רלוונטי לגביו רק מתום 10 השנים האמורות.

אופן החיוב במס על פי סעיף 9ג לפקודה וההנחיות ליישום ההוראה כפי שהן מתוארות בחוזר 17/2002, יחולו החל מיום התחילה גם על תושב חוזר ותיק (כאמור, עם תום 10 השנים לחזרתו).

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים