מיסוי היפוכי שרוול בארצות הברית 

תכנון מס|חברה|סעיף 7874|ארצות הברית 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2014 

היפוך שרוול (Corporate Inversion) לשינוי מבנה אחזקות בחברות נעשה למטרות שונות, כאשר התוצאה יכולה להעניק יתרונות מיסוי. כך לדוגמא, חברות אמריקאיות מבצעות היפוך שרוול ונמנעות משיעורי מס חברות גבוהים כמפורט להלן. משטר המס בארצות הברית ביחס להיפוך שרוול עובר שינויים רבים וזאת כדי למנוע את יתרונות המיסוי. 

ראו גםתכנון מס באמצעות מיזוג בינלאומי 

מהו היפוך שרוול?

בהיפוך שרוול קלאסי, בעלי מניות של חברה מסוימת (חברת המטרה), בדרך כלל ממדינה א', מקימים חברה חדשה (החברה הקולטת), בדרך כלל במדינה ב', ומעבירים אל החברה הקולטת את מניותיהם בחברת המטרה. 

ברגר קינג, לדוגמא, הודיעה לאחרונה כי כחלק מרכישת רשת בתי הקפה טים הורטונס הקנדית, היא תבצע היפוך שרוול ותעביר את המטה שלה לקנדה. חברת האם של ברגר קינג תהפוך להיות בעלת השליטה בחברה המאוחדת החדשה, ויתר המניות יהיו בבעלות בעלי המניות הקיימים של שתי החברות. באמצעות היפוך שרוול ברגר קינג תהיה כפופה לשיעור מס של כ-26%, וזאת במקום יותר מ-40% בארצות הברית. 

הוראות נגד היפוכי שרוול

משרד האוצר ורשות המסים בארצות הברית אינם אוהבים את היפוכי השרוול, ולשם כך קיימות מספר הוראות אנטי תכנוניות בעניין זה. ההוראות בעניין היפוכי שרוול מצויות בסעיף 7874 לקוד המס האמריקאי. 

בהתאם לסעיף 7874 לקוד המס האמריקאי, במידה וחברה זרה רוכשת, בין במישרין בין בעקיפין, את רוב הנכסים של חברה אמריקאית, ובעלי המניות בחברה האמריקאית רכשו לפחות 80% ממניות החברה הזרה (היפוך שרוול), החברה הזרה תחשב כחברה אמריקאית לצורכי מס הכנסה אמריקאי. מאידך, אם בעלי המניות בחברה האמריקאית רכשו לפחות 60%, אך פחות מ-80%, ממניות החברה הזרה, יוגבל השימוש של החברה האמריקאית בנכסי המס לדוגמא, הפסדים צבורים, בעסקאות עם צדדים קשורים זרים במשך תקופה של 10 שנים. 

למרות ההוראות האנטי תכנוניות כאמור לעיל, ההוראות המגבילות של סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי כאמור, לא יחולו במידה ולקבוצת החברות הכוללת את החברה האמריקאית והחברה הזרה יש פעילות עסקית מהותית במדינת ההתאגדות של החברה הזרה. בהתאם לתקנות מס הכנסה האמריקאיות, לעניין יישום סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי, לקבוצת החברות תהיה פעילות עסקית מהותית במדינה הזרה רק אם לפחות 25% מעובדי הקבוצה, נכסי הקבוצה ומכירות הקבוצה מצויים במדינה הזרה. 

לאור תכנוני המס הרבים הקשורים בפרקטיקה של היפוכי שרוול, רשות המסים בארצות הברית (ה-IRS) הודיעה על כוונתה להקשיח את המדיניות ביחס למיסוי מיזוגים. הכוונה היא לשינויים בפרשנות הוראות סעיף 7874 לקוד המס האמריקאי. ההודעה של ה-IRS באה על רקע הצעות לתיקוני חקיקה בנושא זה, כתוצאה מרכישות של חברות אמריקאיות על ידי תאגידים זרים. 

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית 

היפוכי שרוול בישראל

בישראל נעשה שימוש בפרקטיקה של היפוך שרוול באופן שבו החברה הקולטת היא תושבת מדינה זרה, לרוב עם שיעורי מס חברות נמוכים. קיימים גם מקרים בהם היפוך שרוול נעשה משיקולי הנפקה. ראו לדוגמא, בפסק דין ד"ר יוסף סגמן ואח' נ' פקיד שומה חיפה, שם בוצע היפוך שרוול באמצעות חברה תושבת ארצות הברית שהייתה במקרה זה החברה הקולטת. כמו כן, במקרים רבים, החברה הקולטת יכולה להיות חברה ציבורית. 

להרחבה בנושא היפוכי שרוול בדיני המס בישראל, ראו: 

היפוך שרוול בדיני המסים

דיני מס הכנסה בהיפוך שרוול

החלטת מיסוי בנושא היפוך שרוול

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים