היפוך שרוול בדיני המסים 

שינוי מבנה|חברה|הנפקה|סעיף 104ב 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2012

היפוך שרוול (Corporate Inversion) היא שם לסדרת פעולות הגורמות לשינוי מבנה אחזקות בחברות, כמו במקרה שבו בעלי מניות של חברה מסוימת (חברת המטרה) מקימים חברה חדשה (החברה הקולטת), ומעבירים אל החברה הקולטת את מניותיהם בחברת המטרה.

מקובל לבצע היפוך שרוול באופן שבו החברה הקולטת היא תושבת מדינה זרה. ראו לדוגמא, בפסק דין ד"ר יוסף סגמן ואח' נ' פקיד שומה חיפה, שם בוצע היפוך שרוול באמצעות חברה תושבת ארצות הברית שהייתה במקרה זה החברה הקולטת. כמו כן, במקרים רבים, החברה הקולטת יכולה להיות חברה ציבורית.

סיבות עיקריות להיפוך שרוול

קיימות סיבות רבות ומגוונות המצדיקות ביצוע היפוך שרוול. להלן רשימה חלקית של היתרונות של ביצוע היפוך שרוול.

גיוס משקיעים זרים - משקיעים רבים, בעיקר מארצות הברית, מוכנים להשקיע דרך חברה אמריקאית, ואינם מוכנים להשקיע ישירות בחברה ישראלית, לא בהכרח משיקולי מס.

כניסה לשווקים חדשים - המטרה היא להקל על שיווק מוצרי החברה הישראלית אשר אינה יכולה להגיע לשווקים מסוימים כחברה ישראלית מסיבות שונות.

שיקולי הנפקה - במקרים רבים קל יותר לבצע את ההנפקה באמצעות החברה הזרה לה יהיה קל יותר לגייס הון בבורסות מחוץ לישראל.

שימוש בשלד בורסאי - היפוך שרוול יכול לסייע בגיוס הון ללא הנפקה בבורסה, זאת ללא הצורך בפרסום תשקיף חושפני ומפורט על עסקיהם שהוא חלק סטנדרטי מהנפקה לראשונה לציבור.

שיקולי מס - היפוך שרוול עשוי לגרום לתוצאה טובה מבחינת מיסוי. כך, במקרים רבים עשוי לחול פטור ממס במכירה או קיזוז הפסד מרווח בהשקעות אחרות מחוץ לישראל.

מיסוי של היפוכי שרוול

בעיקרון, הפעולה של היפוך שרוול נחשבת כאירוע מס ברמת בעלי המניות של חברת המטרה. אולם, ככל שעומדים בתנאים של סעיף 104ב לפקודה, ניתן יהיה ליהנות מפטור ממס. למעשה, מדובר בדחיית מס עד למכירת המניות בחברה הקולטת.

החלטת מיסוי בנושא היפוך שרוול

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בנושא היפוך שרוול. להלן העקרונות של החלטת המיסוי:

בעלי המניות

· דחיית מס לבעלי הזכויות החייבים בעת ביצוע היפוך שרוול

· שימור חבות המס של בעלי הזכויות המחליפים גם בעתיד, לרבות בגין זכויות שיוקצו בעתיד מכוח הזכויות בחברה הזרה

· רצף מס לגבי עובדי החברה בעלי אופציות.

החברה הישראלית (חברת המטרה):

· חיוב החברה הזרה בישראל בעת מכירת הזכויות בחברה הישראלית ללא ניכוי, קיזוז, זיכוי ממס זר או פטור ממס (התאמת המחיר המקורי - סעיף 104ה לפקודה)

· דיבידנדים מהחברה הישראלית לחברה זרה יחויבו במס מלא בישראל בשיעור של 25% על אף הוראות האמנה.

· המשך פעילות בישראל.

· שלילת הוצאות מהחברה הישראלית לזרה זאת לשם מניעת הסטת רווחים ונכסים למדינה הזרה (דמי ניהול או תמלוגים למשל)

החברה הזרה (החברה הקולטת):

· חיוב במס בעת מכירת הזכויות בחברה הזרה ללא זיכוי ממס זר או פטור ממס לרבות קביעת מנגנון הוספת הדיבידנד לתמורת המכירה (לעניין ליניאריות וסעיף 104ו לפקודה)

· תשלום דיבידנדים מהחברה הזרה לבעלי המניות החייבים יראו בהם כאילו הופקו בישראל

· אי מתן זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל בשל מכירת הזכויות בחברה הזרה על ידי בעלי המניות החייבים, וכן בגין חלוקת דיבידנד מהזרה אליהם.

· לא יחול סעיף 97(ב2) על בעלי הזכויות החייבים אם תרשם החברה הזרה למסחר.

פרוצדורה בעניין מיסוי היפוך שרוול

החלטת המיסוי כאמור, וכן הפרקטיקה ברשות המסים מחייבת נקיטת פעולות רבות, ובעיקרם:

· הגשת טפסים שונים.

· הפקדת הזכויות בחברה הזרה בנאמנות לשם אכיפת הסדר המס וגביית המס במרוכז.

· הגשת דו"ח לפקיד השומה בעת מכירת הזכויות בחברה הקולטת.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט