מיסוי חברות ארנק 

שכירים|תכנון מס|ביטוח לאומי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: מאי 2012
עדכון:  נובמבר 2013

ועדה לבחינת מיסוי חברות ארנק בראשות מנהל רשות המסים הגישה לאחרונה טיוטת המלצות, אשר חוקיותן מוטלת בספק, ביחס להגדלת המיסוי על "חברות ארנק". מדובר בעיקר בחברות למתן שירותים אשר הוקמו על ידי שכירים בעלי משכורות גבוהות, כמו דירקטורים ומנכ"לים בחברות גדולות.

לעניין זה, ראו: 

ההמלצות בעניין חברות הארנק

ההמלצות לסגירת מקלט המס של "חברות הארנק"

מיסוי סוגים שונים של חברות ארנק - טבלת סיכום

"ועדת חברות ארנק" הוקמה בעקבות המלצת
דו"ח טרכטנברג אשר קבעה כי יש לטפל בתופעה לפיה עצמאים ושכירים מקימים חברות, עורכים תכנון מס וחוסכים מיסים. מבחינה פרקטית, אם אדם בעל הכנסה גבוהה מקים חברה בע"מ, ומספק את שירותיו באמצעות תאגיד שבשליטתו, הרי שבמקום להיות כפוף לשיעורי המס השוליים הגבוהים (48%-50%), הוא ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד, וזאת בהנחה שהכסף לא יימשך מהחברה כדיבידנד. ראו: שיעורי מס הכנסה לשנת 2012.

פעילות באמצעות חברה מאפשרת גם תכנון משיכת משכורת בכדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות הזיכוי. בנוסף לחסכון במס, הפעילות באמצעות חברה חוסכת תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. השלב הבא בתכנון המס הוא למשוך את יתרת הכסף מהחברה ביעילות מיסויית מקסימאלית. מבחינת אוצר המדינה מדובר בהפסד כספי ניכר, ולכן מובן האינטרס הממשלתי לצמצם את מקלט המס הזה. להרחבה בעניין זה, ראו: מושכים רווחים ללא מיסים - תכנוני מס.

ההמלצה בדו"ח טרכטנברג בעניין מיסוי חברות ארנק נולדה מהשאיפה להשיג מקורות נוספים למימון ההוצאות הרבות עליהן המליצה הוועדה. אלא, שטעם זה לא יכול להצדיק נקיטת פעולות על ידי רשות המסים נגד אנשי עסקים, אשר חוקיותן מוטלת בספק.

לרשות המסים יש בעיה מהותית כאן, שהרי זכותו של אדם להקים חברה ולפעול באמצעותה היא זכות חוקתית ולא ניתן להגבילה במקרה זה. בפסיקה נקבע כי מותר לכל אדם לתכנן את דרך ניהול עסקיו באופן שחבותו במס תוקטן, ובכלל זה מתן שירותים באמצעות חברה בע"מ, כל עוד התכנון הוא חוקי. ביחס לביטוח הלאומי, הסוגיה של הקמת חברה אשר כתוצאה ממנה לא משולמים דמי ביטוח לאומי אושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.

בעיה נוספת שיש לרשות המסים בנושא זה היא שיהיה קשה לתקוף את תכנון המס של הקמת חברה באמצעות סעיף 86 לפקודת מס הכנסה בטענה כי מדובר בעסקה מלאכותית. ראשית, עיקר החיסכון בעת הקמת חברה על ידי נותני השירותים הוא בדמי ביטוח לאומי, ולא ניתן לתקוף זאת באמצעות הוראות מדיני המס. שנית, לטעמי סעיף 86 הוא בלתי-חוקתי ויש להגביל את השימוש בו, ובפרט כשהוא מתנגש עם זכות חוקתית.

בנוסף לטיעונים המשפטיים, יש להביא בחשבון גם את השלכות השינוי במדיניות המס על המשק בכללותו. קיים אינטרס לכולנו שלא יפגעו באותם בעלי הכנסות גבוהות הפועלים באמצעות חברות, שכן הם אחראים במידה ניכרת לצמיחה הכלכלית במשק. הכבדת נטל המס על בעלי הכנסות גבוהות והרגולציה המחמירה ביחס לעסקים גורמים למדינת ישראל להאט את הצמיחה הכלכלית ולאבד את יכולתה להתחרות עם מדינות אחרות.

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים