שיעורי מס הכנסה לשנת 2012

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2012

להלן טבלת שיעורי מס הכנסה (יחידים) לאחר רפורמת טרכטנברג.
להרחבה בעניין הרפורמה, ראו: הרפורמה במס הכנסה של טרכטנברג אושרה.
שיעור מס החברות לשנת 2012 הוא 25%.

טבלת סיכום - מדרגות מס הכנסה לשנת 2012 (ההכנסה מיגיעה אישית)
 

גובה ההכנסה

שיעור המס

מס מקסימאלי

מס מצטבר

מ-0 ₪ ועד 5,200 ₪

10%

520 ₪

520 ₪

מ-5,201 ₪ ועד 8,880 ₪

14%

515.2 ₪

1035.2 ₪

מ-8,881 ₪ ועד 14,430 ₪

21%

1165.5 ₪

2,200.7 ₪

מ-14,431 ₪ ועד 21,780 ₪

30%

2,205 ₪

4,405.7 ₪

מ-21,781 ₪ ועד 41,830 ₪

33%

6,616.5 ₪

11,022.2 ₪

על כל שקל נוסף

48%

 
 
טבלת סיכום - מדרגות מס הכנסה לשנת 2012 (ההכנסה שלא מיגיעה אישית)
 

גובה ההכנסה שלא מיגיעה אישית

שיעור המס

גובה ההכנסה השנתית שלא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 21,780

30%

עד 261,360

30%

מ-21,781 עד 41,830

33%

מ- 261,361 עד 501,960

33%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

להרחבה בנושא רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ותכנוני המס המתחייבים, ראו: רפורמת המס של טרכטנברג

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים