עדכוני מיסוי בינלאומי - יולי 2011

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יולי 2011
 
 
אוקראינה

בהתאם לחקיקת מס חברות חדשה, שיעור מס החברות ירד בהדרגה מ-23% בשנת המס 2011 ל-19% בשנת 2013, ואילו החל משנת 2014 שיעור המס יעמוד על 16%. ראו גם: תכנון מס להשקעות באוקראינה.
 
אירלנד

בהתאם לחוק התקציב האירי לשנת 2011, הוארכה הזכאות לפטור ממס חברות ומס על רווחי הון לחברות סטארט-אפ, אשר נוסדו והחלו בפעילות גם בשנת 2011. מדובר בפטור לתקופה של 3 שנים על הכנסותיה של חברת סטארט-אפ עד לגובה 320,000 יורו בשנה.

ארצות הברית

רשות המסים בארצות הברית הודיעה על מבצע נוסף לגילוי מרצון. המבצע נועד לגבות מסים בגין הכנסות ונכסים אשר לא דווחו למערכת המס האמריקאית. במסגרת המבצע יופחתו משמעותית הקנסות המוטלים על עבירות אי דיווח, ובעיקרון תימנע העמדה לדין פלילי. ניתן להגיש בקשות עד ליום 31 באוגוסט 2011 בלבד.

בריטניה

במסגרת חוק התקציב האנגלי לשנת 2011, יופחת שיעור מס החברות ל-26%, החל מ-1 באפריל 2011. הצעת החוק קובעת כי שיעור מס החברות יופחת ל-25% החל מ-1 באפריל 2012, ול-23% בשנת 2014. ראו גם: האמנה החדשה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה.

הודו
 
הודו התירה לאחרונה למשקיעים זרים להשקיע באמצעות שותפות מסוג LLP.
ראו גם: הודו: תיקון פקודת מס הכנסה.

הולנד

בית המשפט העליון הולנדי קבע כי לא ניתן לבצע איחוד פיסקאלי בין חברה-אם הולנדית וחברות-בנות המאוגדות מחוץ להולנד, אפילו כאשר מדובר בחברות המאוגדות במדינות האיחוד האירופי.

הונגריה

רפורמת מס חדשה קובעת כי שיעור מס החברות יופחת ל-10%(באופן מלא) החל ב-1 בינואר 2013. בנוסף בוטל ניכוי מס במקור על תשלומי ריבית, תמלוגים ותמורה המשולמת בגין אספקת שירותים לתושבי חוץ. ראו גם: תכנון מס לפעילות בהונגריה.

סין

בריטניה וסין חתמו על אמנת מס חדשה ביום 27 ביוני 2011, המשקפת את עקרונות אמנת המודל של ה-OECD.

ספרד

שיעור ההחזקה המינימאלי המזכה בפטור מניכוי מס במקור על דיבידנדים המשולמים על-ידי חברה-בת ספרדית לחברת אחזקות המאוגדת באחת ממדינות האיחוד האירופי הופחת מ-10% ל-5%. ראו גם: השקעה באמצעות חברת החזקות ספרדית (ETVE): היבטי מיסוי.

פולין

הוראה חדשה קובעת פטור מניכוי מס במקור בעת חלוקת דיבידנד מחברות פולניות לחברות אירופאיות, בתנאים מסוימים.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים