השקעה באמצעות חברת החזקות ספרדית (ETVE): היבטי מיסוי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2010

כללי

קיימים מספר יתרונות להשקעה באמצעות חברת החזקות ספרדית (ETVE):

· דיבידנדים המתקבלים מחברות בנות פטורים ממס.

· פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות בחברות זרות

· פטור מניכוי מס במקור על דיבידנדים המחולקים לבעלי המניות בחברת ההחזקות.

· פטור ממס על רווחים הנובעים ממכירת מניות בחברת האחזקות.

· אמנות המס שספרד צד להן חלות ביחס לחברת ההחזקות.

· הדירקטיבות של האיחוד האירופאי, ובמיוחד דירקטיבת חברת אם וחברת בת, חלות על חברת האחזקות.

 
כדי ליהנות ממשטר המס הספרדי המיוחד לחברת החזקות כאמור יש למלא, בין היתר, את התנאים הבאים:

· חברת אחזקות צריכה להחזיק לפחות 5% מהון המניות של כל החברות הזרות בהן היא מושקעת וזאת לתקופה של שנה לפחות.

· החברות הבנות צריכות לפעול במשטר מס זהה למשטר המס הספרדי בשנה שבה הדיבידנדים מחולקים או שבה נמכרות הזכויות בחברות הבנות. קיימת חזקה שדרישה זו מתמלאת כאשר חברת הבת היא תושבת מדינה שלה אמנה עם ספרד.

· הרווחים המחולקים צריכים לנבוע מפעילות עסקית של חברות הבת מחוץ לספרד.

· 85% מהכנסות החברות הבנות הם מפעילות עסקית (בניגוד לפסיבית) זרה (ולא בתוך ספרד).

תכנון מס להשקעות בארגנטינה

למדינת ישראל אין אמנת מס עם ארגנטינה (קיימת רק אמנה למניעת מסי כפל בהפעלת כלי שיט וכלי טיס בתובלה בינלאומית). לפיכך, תושב ישראל המעוניין לבצע השקעה בארגנטינה, יוכל לבצע את ההשקעה, במקרים מתאימים, באמצעות חברת החזקות ספרדית (ETVE).
 
 
להרחבה בעניין מיסוי חברות החזקה, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות, כולל המלצות לתכנון מס
 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים