תכנון מס לפעילות בהונגריה

ד"ר אבי נוב

30 באוקטובר 2010
עדכון המסמך: אפריל 2011
 
בהונגריה הוכרזה לאחרונה רפורמה במס, הכוללת שינויים דרמאטיים במשטר המס, ובין היתר, הפחתת שיעורי המס והבהרות ביחס למשטר "פטור ההשתתפות" (participation exemption). מטרת הרפורמה במס הוא להגדיל את האטרקטיביות של הונגריה עבור משקיעים זרים. עם זאת, פעילות בהונגריה מחייבת תכנון מס בינלאומי קפדני.

אין ספק כי השינויים האלה במשטר המס ההונגרי ייטיבו עם משקיעים מישראל המעוניינים לפעול בהונגריה, ובמיוחד בתחום הנדל"ן. משטר המס ההונגרי ישרת גם ישראלים המעוניינים להקים חברת מימון בהונגריה או חברת אחזקות הונגרית.

השינויים המרכזיים

השינויים המתוכננים הם כדלקמן:

· הפחתת שיעור מס החברות ל - 10%, החל משנת 2013 (עד לתקרת של כ-2.2 מיליון דולר). מעל התקרה שיעור המס הוא 19%.
בתחילת מרץ 2011, ממשלת הונגריה הודיעה על הקפאת הרפורמה, ולפיכך שיעור מס החברות ישאר 19%.

· הפחתת שיעור המס ליחידים ל - 11% החל משנת 2011 (מדרגת מס אחת).

· ביטול ניכוי מס במקור על ריבית, תמלוגים ושירותים.

תכנון מס למשקיעים מישראל

ראשית אציין כי הונגריה חתומה על כ-65 אמנות למניעת כפל מס. ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם הונגריה בשנת 1993. תכנון מס לפעילות בהונגריה צריכה לקחת בחשבון את הוראות אמנת המס וכן את דיני המס הפנימיים בהונגריה.

הונגריה אטרקטיבית מבחינה מיסויית עבור ישראלים בכל הקשור לניהול הלוואות בתוך קבוצת חברות. הקמת חברה בהונגריה אשר עיסוקה הוא מתן הלוואות בין-חברתיות בתוך הקבוצה, תניב חסכון עצום במס, כמוסבר להלן.

לפי דיני המס בהונגריה, קיים פטור ממס ביחס ל - 75% מהכנסות המימון של חברה הונגרית אשר מקורן בהלוואות בין-חברתיות. לאור הפחתת מס החברות הצפויה כאמור, הרי שהכנסות הריבית של החברה ההונגרית ימוסו בשיעור של 2.5% בלבד.

בהתאם לאמור, הקמת חברה הונגרית תאפשר למשקיעים מישראל ליצור מבנה יעיל למימון פעילות בינלאומית. עם זאת, חשוב להקפיד שתכנון המס הבינלאומי יתייחס להיבטי מיסוי אחרים, לרבות סוגיית "שליטה וניהול" וההוראות בנושא חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
 
בנוסף לאמור, יש לקחת בחשבון כי מוטל מס עסקים בשיעור של 2% מהמחזור, המוכר כהוצאה לצרכי מס חברות.
 

להרחבה על הרפורמה בהונגריה, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי - ינואר 2012

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל  avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
 
logo בניית אתרים