הקמת חברות על ידי שכירים

תכנון מס|שכיר|חברה בע"מ

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2011

שכירים בעלי הכנסות של מעל 25,000 שקלים יכולים באמצעות תכנון מס לחסוך בתשלומי מיסים במידה ניכרת. יתירה מכך, תכנון המס מאפשר באותה הזדמנות גם לחסוך בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.

בהתאם להמלצות חקיקת המס בעקבות טרכטנברג, החל משנת המס 2012, יוגדל שיעור מס ההכנסה על בעלי הכנסה גבוהה החל מ-40 אלף ש"ח לחודש כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48%. כמו כן יוטל מס נוסף בשיעור של 2% על הכנסתו החייבת של אדם העולה על מיליון ש"ח לשנת מס (הכנסה חודשית של כ-83 אלף ש"ח), מכל מקור שהוא (משכורת, עסק, משלח יד, ריבית, דיבידנד, רווח הון וכו'). אלא, שמדובר במיסוי תיאורטי, שכן באמצעות תכנון מס ניתן להפחית ביותר מחצי את תשלומי המס השוטפים, וגם לחסוך בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

אם אדם בעל הכנסה גבוהה מקים חברה בע"מ, ומספק את שירותיו באמצעות תאגיד שבשליטתו, הרי שבמקום להיות כפוף לשיעורי המס השוליים הגבוהים (48%-50%), הוא ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד וזאת בהנחה שהכסף לא יימשך מהחברה כדיבידנד.

פעילות באמצעות חברה מאפשרת תכנון משיכת משכורת בכדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות הזיכוי. בנוסף לחסכון במס, הפעילות באמצעות חברה חוסכת תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. השלב הבא בתכנון המס הוא למשוך את יתרת הכסף מהחברה ביעילות מיסויית מקסימאלית. להרחבה בעניין זה, ראו: מושכים רווחים ללא מיסים - תכנוני מס.

שר האוצר שטייניץ חושש מתכנוני המס כאמור, ולכן הורה על הקמת צוות לבדיקת אותן "חברות ארנק", חברות המוקמות לצורכי חסכון במס. משרד האוצר ורשות המסים נכוו בעבר מתכנון המס הזה. בשנים האחרונות הוקמו עשרות אלפי חברות לאחר שהאוצר העלה את תקרת הגבייה של תשלומי הביטוח הלאומי ומס בריאות עד לפי-עשר מהשכר הממוצע במשק.

במשרד האוצר וברשות המסים מעוניינים כעת להעמיד למבחן משפטי את תכנון המס הזה שבו מקימים חברה בע"מ לצורך אספקת שירותים. השאלה היא האם תכנון המס שבו שכירים בעלי הכנסות גבוהות מקימים חברות למתן שירותים, יכולה להיפסל משפטית על ידי רשות המסים?

לרשות המסים יש בעיה מהותית כאן, שהרי חופש ההתאגדות של הנישום הינו זכות חוקתית ולא ניתן להגבילה במקרה זה. כבר נפסק לא אחת על ידי בתי המשפט שאין כל פסול בשימוש בחברה לשם הקטנת נטל המס המוטל על היחיד. בפסק דין בעניין מפי (ע"א 265/67) קבע בית המשפט העליון, כי: "מכבר הוחלט שפיצול האישיות בדרך של תאגיד אין אבק מלאכותיות בו". בפסק דין בעניין כרדוש (ד"נ 16/91) נקבעה זכות ההתאגדות כאחת מחרויות האדם: "שימוש בזכותו הרגילה של אדם להתאגד בתאגיד, זוהי זכות שהיא אחת מחרויות האדם..." ראו גם: ע"א 314/67 נכסי כהנים; ע"א 385/75 רפק אלקטרוניקה; עמ"ה 1118/99 ארגורן ניהול בע"מ.

פסיקה מאוחרת יותר הכירה בפרקטיקה של הקמת חברה לשם הפחתת נטל המס המוטל על היחיד וראתה בכך אמצעי חוקי ולגיטימי. כך בפסק דין בעניין אניעם(עמ"ה 115/92) קבע ביהמ"ש קבע:

"איני מוצא פסול פיסקלי או כל פסול אחר בשיקוליו של המערער בעת הקמת המערערת. המערער, לאחר התייעצות עם רו"ח שלו, ... החליט כי הדרך העסקית הטובה ביותר מבחינתו, לאגד את כל פעילויותיו, תהא באמצעות המערערת...גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה, רק כדי להקל את עול המס, היתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת ע"פ דיני המס. "

ביחס לביטוח הלאומי, הסוגיה של הקמת חברה אשר כתוצאה ממנה לא משולמים דמי ביטוח לאומי אושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה. לאור האמור, ניתן לצפות כי בחודשים הקרובים יוקמו אלפי חברות נוספות למתן שירותים על ידי שכירים בעלי משכורות גבוהות. ראו לעניין זה פסק דין מתתיהו וייס ועדי גולן (דב"ע מט/ 98-0).
 
חשוב לציין בהקשר זה כי הפסיקה הכירה, עקרונית, בזכותו של בעל שליטה להיות שכיר בחברה בשליטתו (ראו: פסק דין גרוסקופף, עב"ל 20182/97, דב"ע נז- 02182; פסק דין סוהיל, עב"ל 20216/97, דב"ע נו – 02216; פסק דין אוחיון, עב"ל 34/95, דב"ע נו – 340).
 
ראו גם:
טבלת סיכום: שינויים בשיעורי המס בינואר 2012
העברת נכסים ופעילות לחברה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
logo בניית אתרים