טבלת סיכום: שינויים בשיעורי המס בינואר 2012

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2011

טבלת הסיכום להלן סוקרת את השינויים העיקריים בנטל המס על יחידים ותאגידים בהתאם להמלצות חקיקת המס בעקבות טרכטנברג.

 

הנושא

דיני המס לפני השינוי

דיני המס לאחר השינוי

שיעורי המס ליחיד

מ-0 עד 60,840 ש"ח 10%

מ-60,481 ועד 103,920 ש"ח 14%

מ-103,921 ועד 168,840 ש"ח 21%

מ-168,841 ועד 254,880 ש"ח 29%

מ-254,881 ועד 482,760 ש"ח 32%

מ-482,761 ומעלה 44%

מ-0 עד 60,840 ש"ח 10%

מ-60,481 ועד 103,920 ש"ח 14%

מ-103,921 ועד 168,840 ש"ח 23%

מ-168,841 ועד 254,880 ש"ח 30%

מ-254,881 ועד 482,760 ש"ח 33%

מ-482,761 ומעלה 48%

שיעור מס החברות

שיעור מס החברות בשנת 2011 הוא 24%, ואמור היה לרדת בשנת 2012 ל- 23%

שיעור מס החברות לשנת 2012 יהיה 25%, ותישקל העלאה נוספת של מס החברות ל-26% בשנת 2013.

היטל על הכנסות גבוהות בשיעור 2%

הוראה זאת אינה קיימת כיום

הכנסה העולה על מליון שקל בשנה (כ- 83,000 שקלים לחודש), מכל מקור שהוא, לרבות רווח הון, יוטל מס בשיעור של 2%.

שיעורי המס על רווחי הון

שיעור המס ליחיד על רווח ההון הריאלי, לרבות דיבדנד, הינו 20%.

וליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 25%.

שיעור המס ליחיד על רווח ההון הריאלי, לרבות דיבדנד, יהיה 25%.

וליחיד שהוא בעל מניות מהותי יהיה 30%. הוראות מעבר, לרבות בעניין מכירה רעיונית.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים