רשות המסים עוקבת אחרי הטסים לחו"ל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2011

לאחרונה התברר כי רשות המסים עוקבת אחרי הטסים לחו"ל, ובמיוחד הנוסעים לעיתים קרובות, והיא בודקת, בין היתר, את ימי השהייה מחוץ לישראל. רשות המסים מניחה כי מי שנוסע הרבה לחו"ל, כנראה שיש לו נכסים בחו"ל וכן הכנסות אשר ייתכן ולא דווחו כדין.

יש כאן עלייה דרמאטית בניסיונות האכיפה של רשות המסים. מדובר בפעילות יזומה של אגף המודיעין והחקירות ברשות המסים אשר לאחר איסוף ראשוני של המידע היא החלה גם לפנות לנישומים פוטנציאליים, כמפורט להלן.

רשות המסים ממוחשבת

רשות המסים מחוברת למאגרי מידע רבים, והיא אוספת עליכם נתונים מידי יום. אחד ממאגרי המידע האלה הוא המחשב הראשי של ביקורת הגבולות, האוגר נתונים על הכניסות והיציאות שלכם מישראל. המידע מועבר למחשבי רשות המיסים.

לאחרונה, רשות המסים החליטה לשלוח למי שיצא לחו"ל בתדירות גבוהה, או שהה בחו"ל תקופה ארוכה במהלך השנה, דרישות להצהרה על נכסים והכנסות מחו"ל. רשות המסים פועלת לפי ההנחה כי הנוסעים המתמידים עובדים בחו"ל ומרוויחים הכנסות שעליהם הם לא מדווחים כחוק או שיש להם נכסים בחו"ל אשר מהם נובעים להם הכנסות שגם אינן מדווחות.

תשלום מס, אך גם חובת דיווח

בהתאם לדיני המס בישראל, ישראלים שיש להם הכנסות מנכסים בחו"ל, כמו כספים בחשבונות בנקים בחו"ל, מניות או אופציות בחברות זרות, בתים או נדל"ן אחר במדינות זרות ועוד, חייבים לשלם בישראל מס על אותן ההכנסות, וזאת בנוסף למיסוי בחו"ל.

בעיקרון, ניתן יהיה לקבל זיכוי ממס בישראל ביחס למס ששולם בחו"ל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה או בהתאם לאמנה למניעת כפל מס, במידה וקיימת כזאת בין ישראל לבין המדינה הזרה אשר ממנה מתקבלות ההכנסות.

גם אם אתם לא חייבים בתשלום מס בישראל, קיימת חובת דווח על החזקת נכסים בחו"ל. במידה ולא דיווחתם על הנכסים וההכנסות בחו"ל, אתם עשויים לעמוד לדין פלילי ואזרחי בשל אי-דיווח.

מי חשוף לביקורת?

תושבי ישראל החשופים במיוחד לביקורת של רשות המסים כוללים את:

  • אלו שיש להם הכנסות כעצמאים או כשכירים מעבודה אשר בוצעה בחו"ל.
  • אלו שמקבלים הכנסות מדיבידנדים, תמלוגים, שכירות מחו"ל.
  • אלו שמחזיקים מניות או אופציות בחברה זרה, אף שאין להם כל הכנסה בשנת המס.
  • אלו שמחזיקים נכסים אחרים בחו"ל כגון: מקרקעין, מיטלטלין ופטנטים, בתנאי ששוויים הוא לפחות 1,768,000 שקלים ויותר (סכום זה מתעדכן בכל שנה).
  • אלו שמחזיקים חשבון בבנק בחו"ל, או במספר חשבונות בנקים זרים, שסך היתרה הכוללת הוא 1,768,000 שקלים ויותר (גם סכום זה מתעדכן בכל שנה).

תושבי ישראל כאמור, מחויבים גם בדיווח וזאת בנוסף לחבות המס בישראל בגין הכנסות בחו"ל. בנוסף לרשימה האמורה, קיימות גם חובות דיווח ביחס לנאמנויות שונות, וביחס לתכנוני מס החייבים בדיווח. עם זאת, תושבים חוזרים ועולים חדשים פטורים מהדיווחים כאמור ומתשלום מס בהתאם להקלות מס שנקבעו בחקיקה.

מומלץ לכל מי שלא דיווח על הכנסותיו בחו"ל או על החזקת נכסים כאמור, להגיש את הדיווחים בסיוע עורך דין מומחה למיסים, שכן בדרך זאת ניתן יהיה לבקש הקלה בסנקציות הפליליות והאזרחיות, לרבות הפחתת קנסות וריביות. במקרים המתאימים יש לשקול פנייה לרשות המסים באמצעות נוהל גילוי מרצון.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים