אכיפת דיני המס ביחס לאמריקאים בישראל

מס|רשות המסים|אכיפה|ארצות הברית

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יוני 2015

האם ארצות הברית יכולה לאכוף את דיני המס שלה ביחס לאמריקאים הגרים בישראל? הרשויות בארצות הברית יכולות לאכוף במידה רבה את דיני המס שלה ביחס לאמריקאים שאינם גרים בתחומה, אך הן זקוקות לשיתוף פעולה מצד מדינות אחרות בעניין זה. הבעיה העיקרית של הרשויות בארצות הברית בעניין זה, כפי שאסביר להלן, היא בעיית המידע ביחס לאמריקאים שאינם גרים בתחומה. הקושי של הרשויות בארצות הברית לקבל מידע ביחס לאמריקאים שאינם גרים בתחומה, גורם לחוסר יכולת לאכוף את דיני המס שלה כאמור. כך גם ביחס לאכיפת דיני המס ביחס לאמריקאים בישראל, כפי שאסביר בהמשך.

‏להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

בעיית המידע

הרשויות בארצות הברית אינן מחזיקות, נכון להיום, רשימה של אזרחים אמריקאים הגרים במדינות אחרות, לרבות בישראל. בהתאם למקורות שונים, הרשויות בארצות הברית יתקשו ליצור רשימה כזאת מטעמים שונים. אולם, מצב זה עשוי להשתנות בקרוב.

נכון להיום, רשויות המס בארצות הברית אינן יכולות לאכוף את דיני המס לפחות ביחס לחלק מהאמריקאים הגרים במדינות שונות, ובייחוד ביחס לאמריקאים שאינם מגישים דו"חות מס בארצות הברית. לאור האמור, אכיפת דיני המס ביחס לאמריקאים בישראל היא מוגבלת. נזכיר רק כי החובה להגיש דו"חות מס בארצות הברית חלה על כל מי שמוגדר כ "US Person", לרבות אזרחים ובעלי גרין קארד הגרים במדינות אחרות בעולם, לרבות בישראל.

אזרחים אמריקאים הגרים במדינות אחרות

ההנחה של הרשויות בארצות הברית היא שישנם כ-7 מיליון אזרחים אמריקאים הגרים ביותר מ-100 מדינות שונות ברחבי העולם, ובכלל זה בישראל. בהתאם להערכה שמרנית, בישראל גרים כ 300,000 אמריקאים.

ניתן להעריך כי רוב האמריקאים כאמור, אשר אינם גרים בארצות הברית, גרים במדינות מערביות החברות בארגון ה-OECD. המשמעות היא שאותם אמריקאים כפופים בדרך כלל לשיעורי מס גבוהים יותר מאשר בארצות הברית. בהתאם לכך, רוב האמריקאים כאמור, אינם חייבים כלל בתשלומי מסים שוטפים בארצות הברית, לאור האפשרות לקבל זיכוי ממס זר. כך, החיוב בהגשת דו"חות ביחס למרבית האמריקאים הגרים בחו"ל מהווה נטל בירוקראטי וכלכלי.

חידוש דרכון אמריקאי

הוראה חדשה (6039E)בקוד מס ההכנסה האמריקאי שנכנסה לתוקף ביולי 2014 מחייבת לרשום את מספר ה-social security האמריקאי בעת הגשת בקשה לקבלת דרכון אמריקאי חדש או לחידושו. ישראלים המבקשים לקבל דרכון חדש או לחדשו צריכים לרשום בטופס את מדינת המגורים. 

מדובר במהפכה אמיתית שכן משרד הפנים האמריקאי יעביר את מספר ה-social security ואת שם המדינה לרשות המסים בארה"ב (IRS). הוראה נוספת בסעיף האמור מעניקה לרשות המסים בארצות הברית את הסמכות לדרוש מידע נוסף, לרבות את כתובת מגוריו הקבועים של מגיש הבקשה, כתובת המייל שלו ותאריך הלידה.

אכיפת דיני המס

גם אם רשויות המס בארצות הברית היו מחזיקות במידע על אזרחים אמריקאים הגרים במדינות אחרות, ונניח לצורך הדיון כי הרשויות היו גם יודעות על ההכנסה של אותם אנשים, הן בכל זאת היו מתקשות לאכוף את דיני המס האמריקאיים. כך לדוגמא, לרשויות המס בארצות הברית אין סמכויות חקירה ביחס לאמריקאים הגרים במדינות אחרות, לדוגמא בישראל, וללא שיתוף פעולה עם המדינות האחרות, הן לא יכולות לפעול.

אכן קיימות אמנות למניעת כפל מס המאפשרות שיתוף פעולה בהעברת מידע. כך גם ביחס לאמנת המס שבין ישראל לארצות הברית (Israel U.S. Tax Treaty). אלא, שהשימוש באמנות המס לצורך העברת מידע מוגבל, ואינו מאפשר אכיפה אפקטיבית.

הוראות ה-FATCA

אמנם הוראות Foreign Account Tax Compliance Act מתגברות על קשיים מסוימים שכן הוראות אלה מטילות חובות דיווח על מוסדות פיננסיים וכך למעשה עוקפות את הדיווח הפרסונאלי, אך הסיכויים לגבייה ואכיפה בעניין זה אינם גדולים. להלן נסקור את ההוראות האלה ביחס לישראל.

ראו גם: יישום חקיקת FATCA 

ישראל מסייעת לארה"ב

ישראל חתמה על הסכם עם ארה"ב בעניין FATCA שנועד לאפשר ברמה הבסיסית הרתעה ביחס לאמריקאים בישראל. ההסכם מסדיר העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל, לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, או בידי בעלי Green Card, וכן לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בידי ישויות משפטיות שיש בהן לאמריקנים החזקה מהותית.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים