מאבק בתכנוני מס יצירתיים

רשות המסים|אכיפה|חוות דעת|דיני המס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2012

מנהל רשות המסים דורון ארבלי הודיע לאחרונה על החמרת הענישה בעבירות מס ומאבק בתכנוני מס יצירתיים. הודעה זאת באה על רקע אישור הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2012, אשר נועדה, בין היתר, להגביר את האכיפה וההתמודדות עם ה"כלכלה השחורה" במדינת ישראל. ראו גם: השינויים במערכת המסים - החלטת הממשלה.

בהתאם לתוכנית העבודה של רשות המסים לשנת 2013, הרשות מתכננת להתמקד במאבק בהון השחור ובתכנוני מס יצירתיים. להרחבה בעניין זה, ראו: רשות המסים נגד ההון השחור ותכנוני מס.

רשות המסים עשויה לדרוש שחוות הדעת המשפטיות, עליהם מבוססים תכנוני מס רבים, יהיו שקופים יותר. מנהל רשות המסים דורון ארבלי הבהיר כי הרשות לא תאפשר תכנון מס שמתבסס על חוות דעת משפטית מבלי שזו תימסר לפקיד השומה בצמוד לתכנון המס. עדיין לא ברור כיצד הדבר יתבצע.

ביקורת

יש בעייתיות רבה בחיבור שרשות המסים עושה בין הסוגיה שלהון שחור לפרקטיקה של תכנון מס המוגדר כשימוש באמצעים חוקיים להפחתת חבות המס. חשוב להבחין בין תכנון מס לעבירות מס. האבחנה היא בין הימנעות ממס לבין השתמטות ממס.

בכל הקשור לעבירות מס, הכוונה של רשות המסים מובנת, אך ביחס לתכנוני מס, העמדה שלהם בעייתית מבחינה משפטית. תכנון מס שמתבסס על דיני המס בישראל ו/או אמנות למניעת כפל מס, הוא לגיטימי לחלוטין, ובפרט אם תכנון המס נעשה על בסיס חוות דעת משפטית בתחום המיסים.

הזכות לתכנון מס

הזכות לתכנון מס נובעת ישירות מתוך הזכות החוקתית הבסיסית המעניקה הגנה לקניין הפרטי, שכן מתכנן המס מבקש להגן על קניינו מפני הפקעתו על ידי הרשות השלטונית. משום כך יש להתייחס בזהירות הראויה לתכנוני מס, וכל פעולה שלטונית המיועדת להתמודד עם תכנון המס של הנישום צריכה לעמוד בהגבלות חוקתיות.

בפסק דין בעניין סגנון שרותי תקשוב בע"מ (ע"א 2965/08) קובע כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כי: "הזכות לתכנון מס היא...זכות חוקתית אשר באה לממש את ההגנה על הזכות לקניין הפרטי".

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים