השינויים במערכת המסים - החלטת הממשלה

מס הכנסה|העלאת מס|ייעול הגבייה|הלבנת הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2012

הממשלה אישרה ביום שני, 30 ביולי 2012 את התוכנית הכלכלית החדשה של משרד האוצר ורשות המסים אשר במרכזה שינויים דרמאטיים בחקיקת המס בכלל, ובנטל המס בפרט. מדובר בתוכנית המשך לרפורמת המס בעקבות דו"ח טרכטנברג. בשני המקרים, המטרה המוצהרת היא להכביד את נטל המס. החלק הראשון של התוכנית החדשה אשר אושרה כאמור, עוסק בהגדלת נטל המס. החלק השני עוסק בפעולות שונות שנועדו להגדיל את גביית המס, כמפורט להלן.

הגדלת נטל המס

השינויים הצפויים בשיעורי המס:

· תוספת 1% לשיעור מס ערך מוסף (ל- 17%), החל מה- 1.9.12;

· העלאת מס הכנסה ב-1% למשתכרים מעל הממוצע, 8881 ₪ (למעט אלה שמשתכרים מעל 67,000 ₪ בחודש שהמס יועלה ב-2%);

· הקדמה בשנה של מס מעסיקים (0.6% בינואר 2013 במקום בינואר 2014 כפי שנקבע בעבר). מס מעסיקים בשיעור של 4% היה נהוג בישראל בין השנים 1975 ו-2008, עד שבוטל ב-2008 תוך הבטחה להחזירו בשיעור מופחת ב-2014;

· הארכת תוקפה של הוראת השעה שמעלה את מס הרכישה לדירה להשקעה ל-6% עבור דירה ששווה בין מיליון ל-3 מיליון שקל ול-7% עבור דירה ששווה יותר מ-3 מיליון שקל.

· העלאת מס קניה על סיגריות ועל בירה.

סיכום השינויים הצפויים

תוקף

הגזירה

מ-1 בינואר 2013

העלאת מס הכנסה ב-1%

מ-1 בינואר 2013

מס בשיעור של 2% על הכנסות של מעל 67 אלף שקל בחודש

מ-1 בספטמבר 2012

העלאת מע"מ ב-1%

בוצע

העלאת מס קניה על סיגריות

בוצע

העלאת מס קניה על בירה

מ-1 בינואר 2013

מס מעסיקים בשיעור של 0.6%

עם אישור החוק

העמקת הגבייה

בוצע

הארכת תוקף הוראת מס הרכישה

ביחס לשינויים בשיעורי המס, הבעיה היא ההתעלמות מההשפעות המזיקות הכרוכות בהעלאת נטל המס במיוחד בעת מיתון כלכלי.

העמקת הגבייה

מה שמייחד את התוכנית הכלכלית החדשה הוא שבפעם הראשונה בהיסטוריה רשות המסים יוזמת תוכנית מקיפה לייעול הגבייה ולמאבק בהון השחור. באמצעות תוכנית זאת, רשות המסים מקווה לגבות מסים בסך של 2 מיליארד שקל בשנת 2013, וסכום כולל של בין 5 ל - 6 מיליארד שקל בשנה החל ב-2015.

הממשלה קיבלה החלטות בנושאים הבאים:

- המלחמה בהון השחור.

- הגברת אכיפת דיני המס.

- צמצום היקף העלמות המסים בישראל .

- שיפור וייעול אמצעי גביית המסים בישראל .

- ייעול גביית המסים בישראל.

- תיקונים והתאמות בחוק הבלו על הדלק.

- שיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים.

- קיצור הליכי חקיקה - טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'...והוראת שעה), התשע"ב-2012.

- יישום חבילת הצעדים להתמודדות עם המשבר הכלכלי העולמי ושינוי סדרי העדיפויות בתקציב.

לדעתי, קיים ספק ביחס ליעילותם של צעדים שונים בתוכנית בתחום העמקת הגבייה. כמו כן, ישנן בעיות חוקתיות בהפעלת המנגנונים השונים המפורטים בהמשך.

הלבנת הון

הסעיף המרכזי בהצעה של רשות המסים, מציע כי העלמת המס תוכר כעבירת מקור בחוק איסור הלבנות הון. הבעיה המרכזית כאן היא שעבירות מקור הן בדרך כלל כוללות עבירות חמורות כמו סחר בנשק. עבירת המס אינה מתאימה לטיפול בחוק זה.

האינטרס של רשות המסים בהכללת עבירת מס בחוק לאיסור הלבנת הון הוא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי סעיפי העונשין של חוק איסור הלבנות הון, שהענישה הכרוכה בו חמורה יותר. העונש המירבי במקרה זה יהיה עשר שנות מאסר וניתן יהיה גם לחלט את רכושם של העבריינים. בנוסף לכך, המידע שהרשות להלבנת הון צוברת, יתחיל לזרום לרשות המסים.

השינוי הזה הוא בעייתי מאוד. אין ספק כי המטרה היא להעצים את כוחו של "האח הגדול", על חשבון האזרחים. בישראל משום מה מתעלמים מכך שברוב מדינות אירופה, אין מעבר של מידע מהרשות להלבנת הון לרשות המסים.

הון שחור

בתחילת 2012 מינה שר האוצר את דורון ארבלי, מנהל רשות המסים, לעמוד בראש ועדה בין-משרדית מיוחדת למלחמה בהון השחור, וחלק ממסקנות הוועדה נמצאות בהצעה החדשה של רשות המסים

בשנת 2010 הוקמה ברשות המסים יחידת יהלום למלחמה בהון השחור, בקבוצות הפשע הגדולות ובמעלימי המס הגדולים. ביחידה יותר מ-50 עובדים, וכעת הם צפויים לקבל תגבור רציני.

ההון השחור בישראל מוערך במאות מיליארדי שקלים. אף אחד אינו יודע את המספר המדויק. קיימת הערכה כי בכל שנה נוצר הון השחור בהיקף של 2.5% מהתוצר, שזה כ-20 מיליארד שקלים

אכיפת חוקי המס

רשות המסים מציע לנקוט בצעדים להגברת אכיפת חוקי המס, כולל צעדים מינהליים מוגברים לגביית חובות מס, ובכלל זה שימוש במרכז לגביית קנסות למטרה זו והטלת סנקציות על החייבים. המטרה היא שרשות המסים תיהנה מסמכויות זהות לאלה של רשות האכיפה במשרד המשפטים בנושא מסים.

אם ההצעה תאושר בממשלה, רשות המסים תוכל להיכנס לחשבונות הבנק של אזרחים, לעקל כלי רכב של נישומים במקומות ציבוריים ולמנוע מחייבים לנסוע לחו"ל ועוד. מדובר ללא ספק בצעדים דרקוניים הפוגעים בזכויות האזרח, וספק רב אם ניתן יהיה להגן על צעדים אלה בבג"ץ.

הוראות נוספות

ההצעה של רשות המסים כוללת עוד שורה ארוכה של צעדים אשר מטרתם ייעול הגבייה, אך חוקיותם מוטלת בספק, כמפורט להלן:

· "גלגול חברות" – ההוראה קובעת כי אם חברה החייבת מס מבקשת להתחמק מתשלום באמצעות הקמת חברה אחרת, היא לא תיפטר מחבותה - שתועבר לחברה החדשה.

· קיזוז חובות של נישומים - אם נישום חייב מס לדוגמא למע"מ, ויש לו זיכוי כספי למשל מס הכנסה - ניתן יהיה לקזז את החוב מתוך הזיכוי. כך גם ביחס לכספים מביטוח לאומי.

· דיווח על תכנון מס - בדו"ח השנתי שנישום מגיש לרשות המסים הוא יחויב להצהיר אם הוא מתבסס על תכנון מס. הנישום יחוייב לצרף את חוות הדעת המשפטית עליה הוא מסתמך.

· צ'יינצ'רים – יוטל עליהם פיקוח מיוחד על ידיד רשות המסים.

· חברות פושטות רגל - הפיקוח על חברות שפושטות רגל יוגבר כדי למנוע הברחת נכסים.

· הרמת מסך – הגמשת התנאים בהם יהיה ניתן להרים מסך ולייחס את חובות התאגיד לבעלי המניות.
 

להרחבה בנושא השינויים המתוכננים, ראו: שינויים במערכת המס: 2012-2013

להרחבה בנושא רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ותכנוני המס המתחייבים, ראו: רפורמת המס של טרכטנברג

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט