תכנון מס בהולנד

חברה|קניין רוחני|אחזקות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2011

הולנד היא אחת המדינות החלוצות בעולם בכל הנוגע לעידוד השקעות באמצעות מערכת המסים. מערכת המס האטרקטיבית בהולנד גורמת לנהירת משקיעים מכל העולם אליה. אמנם שיעור מס החברות בהולנד דומה למקובל בישראל, אך הטבות המס המדהימות שם גורמות לתשלום מס אפקטיבי נמוך במיוחד. המשקיעים מקימים בהולנד חברות למטרות שונות, ובמיוחד לאחזקת מניות או קניין רוחני, כמפורט להלן. הולנד גם חתומה על אמנות מס רבות עם מדינות ברחבי העולם, ובכלל זה עם ישראל, דבר המאפשר הזרמת הרווחים מהחברה ההולנדית לבעלי המניות ביעילות מיסויית. ראו: אמנת מס ישראל הולנד.

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס.

מס חברות בהולנד

סוג החברה הנפוץ בהולנד הוא BV. חברה שמקום ניהולה או התאגדותה בהולנד תחשב כתושבת הולנד לצורכי מס, והיא חייבת במס בהולנד על הכנסותיה ללא קשר למקום הפקתם או צמיחתם. אולם, חברה זרה חייבת במס בהולנד רק על הכנסותיה המופקות בהולנד.

מס החברות בהולנד מוטל באופן פרוגרסיבי כדלקמן: בגין הכנסה שנתית עד לגובה של 200,000 יורו מוטל מס בשיעור של 20%, ואילו על הכנסה העוברת את הסכום האמור מוטל מס בשיעור של 25%.

פטור השתתפות

חברה המסווגת כחברת אחזקות תוכל ליהנות מההטבות הבאות:

· פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות חברה-בת, בכפוף לקיומם של מספר תנאים.

· פטור ממס על דיבידנדים המחולקים ע"י חברות מוחזקות.

התנאים שבהם חברה תושבת הולנד צריכה לעמוד בכדי ליהנות מפטור השתתפות הינם (שימו לב – התנאים עשויים להשתנות בהתאם להצעות חקיקה בנושא זה):

1. החזקה של 5% או יותר בחברת-בת.

2. החברה-הבת חייבת להיות חברה פעילה (למעט פעילות פסיבית).

3. המניות לא מוחזקות באופן זמני.

4. במידה והחברה ההולנדית מחזיקה חברה-בת זרה, צריכים להתקיים שני תנאים נוספים:

א. ההחזקה בחברה-הבת הינה החזקה פעילה ולא פסיבית. הדרישה היא שהחברה-האם תהיה מעורבת בניהול החברה-הבת, אלא אם כן החברה-האם מחזיקה בחברה-הבת מעל 25% בהון המניות והחברה-הבת הינה תושבת אחת ממדינות האיחוד האירופי.

ב. על החברה הזרה מוטל מס על ידי מדינת התושבות שלה.

ראו גם: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס

זיכוי עקיף

לרשות המסים הוגשה בקשה להחלטה מקדמית לאשר כי גוף המכונה קו-אופ הולנדי ייחשב כגוף שקוף לצורכי המס הישראלי, וכפועל יוצא מכך לא ייחשב "כשכבה" לעניין הזיכוי ממס זר בעת חלוקת דיבידנד, כאמור בסעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה. המשמעות היא שהדיבידנד שיחולק לחברה מהכנסות הקואופ שמקורו בהכנסה שהופקה על ידי החברה הזרה הבת והחברות הזרות הנכדות ייחשב כדיבידנד מגולם כהגדרת המונח בסעיף 126(ג), ומכאן שיחולו הוראות הזיכוי העקיף כמשמעותן בסעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה.

להרחבה בעניין זה, ראו: זיכוי עקיף לעניין קואופרטיב הולנדי.

הכנסות מקניין רוחני

בהולנד קיים משטר מס מיוחד ביחס להכנסות מתמלוגים המכונה -Innovation Box. בהתאם למשטר המס המיוחד, יחול ניכוי רעיוני ממס בשיעור של 80% מההכנסה החייבת. משטר מס דומה קיים גם במדינות אחרות. לעניין זה, ראו: משטר מס מיוחד בנוגע להכנסות מפטנטים.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים